Święto Trzech Króli na Wojciechowie

Święto Trzech Króli na Wojciechowie

Podczas uroczystej mszy, wzorem królów, dzieci przyniosły Dzieciątku Jezus w darze krakowskie szopki. W homilii ksiądz Iżyk  wskazał cenne przykłady pięknej wiary. Na bieżący rok został zarysowany plan podjęcia koniecznych działań na rzecz uratowania świątyni.
Niedzielną mszę polską w uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele św. Wojciecha w Pilsen odprawił ksiądz Andrzej Iżyk. Procesję do ołtarza poprowadził niosący krzyż Antoni Perhon.
Na uroczyste rozpoczęcie rozbrzmiała melodyjna XIX-wieczna kolęda „Mędrcy świata”. Czytania: pierwsze z Księgi proroka Izajasza i drugie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan zaprezentował Karol Stękała. Psalm responsoryjny „Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi” i werset przed Ewangelią po raz pierwszy, siostry – bliźniaczki Elżbieta i Teresa Stękała – zaśpiewały z Anną, najmłodszą z rodzeństwa. Po słowach Ewangelii według św. Mateusza ksiądz Iżyk wygłosił homilię o trzech mędrcach ze wschodu, Melchiorze, Kacprze i Baltazarze, których postawa jest dla nas przykładem, ponieważ przyniesionymi darami magowie wskazali nam, kogo widzą w nowonarodzonym Dzieciątku. Zatem „pozwólmy się prowadzić przez Słowo Boże, list napisany przez Boga, który pokazuje jak żyć, aby być pięknym” zachęcał duszpasterz.
Kapłan prosił również, aby wierni wpatrywali się w drogę wiary świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, choć nie tylko.
Nawiązując do 105. rocznicy poświęcenia świątyni i ustanowienia św. Wojciecha jej patronem, ksiądz Iżyk odwołał się do „wspaniałej gwiazdy, jaką byli nasi poprzednicy, którzy budując świątynię również ukazali piękno wiary”. Używając metafory, kościół św. Wojciecha nazwał polskim Betlejem powierzonym opiece kolejnych pokoleń Polonii. ,,Zróbmy wszystko, aby Jezus był tu na zawsze” – takim wyzwaniem kapłan zakończył niedzielną homilię.
Modlitwę wiernych tradycyjnie przeczytał Jan Olechny. W służbie ołtarza wiernie służyli szafarze Eucharystii: Edward Czupryna i Jan Tracz.
Gośćmi specjalnymi uroczystej niedzielnej Eucharystii były dzieci: Natalia Galińska, Daniel i Monika Miętus oraz Victoria Zaręba, które wzięły udział w 11. edycji konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską, organizowanego przez chicagowskie Towarzystwo Przyjaciół Krakowa. Dlatego szopki krakowskie pośród innych darów zostały przyniesione przez dzieci do ołtarza.
Oprócz wiernych i dzieci gośćmi, którzy przybyli do kościoła św. Wojciecha, aby wspólnie celebrować święto Objawienia Pańskiego, byli przedstawiciele organizacji polonijnych: Frank Spula – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, Jolanta Grocholska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Krakowa oraz Bogdan Strumiński, wiceprezes KPA, wydziału na stan Illinois.
Ksiądz Iżyk podziękował wszystkim za troskę o Dom Boży. Zapowiedział w lutym polską mszę i zaapelował o liczne w niej uczestnictwo.
Prezes Frank Spula złożył wiernym w nowym roku najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podziękował też za zaangażowanie i starania, podejmowane na rzecz uratowania kościoła. Wyraził ogromne zadowolenie z udziału we mszy dzieci, które dzięki przykładowi rodziców dumnie kontynuują polskie tradycje.
Zaakcentował, że właśnie na nas, kolejnych pokoleniach Polaków, ciąży obowiązek utrzymania świątyni. – Życie jest ciężkie, ale Bóg jest dobry i miłosierny. Postarajmy się, abyśmy za rok ponownie spotkali się podczas święta Objawienia Pańskiego w tej świątyni – powiedział Spula.
Jak przypomniał, organizacja wiernych, Save St. Adalbert Church (Uratujmy Kościół Świętego Wojciecha), której jest przewodniczącym, została zalegalizowana w marcu 2018 roku. Obecnie organizacja intensywnie pracuje nie tylko nad tym, aby uratować kościół, ale przede wszystkim nad planem, aby móc utrzymać świątynię. – I to jest najważniejsze zadanie bieżącego roku – podkreślił Spula.
Działaczka kościelnej wspólnoty, Joanna Szmurło, podsumowała miniony rok pracy na rzecz świątyni i wiernych oraz przypomniała najważniejsze wydarzenia 2018 roku, dotyczące kościoła św. Wojciecha.
Na zakończenie mszy rodzeństwo Stękałów wystąpiło z okolicznościowym programem artystycznym, a po nabożeństwie wierni spotkali się w sali parafialnej na kawie i pączkach.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha

Trwa akcja na rzecz uratowania zabytkowego, wybudowanego przez Polonię kościoła Św. Wojciecha, któremu grozi likwidacja. Organizacja Save St. Adalbert Church prowadzi zbiórkę funduszy mających ocalić historyczny polonijny kościół.

Jak przyłączyć się do ratowania kościoła?

Osoby, które chciałyby przekazać swe datki na rzecz ratowania świątyni, mogą dokonywać wpłat na konto organizacji Save St. Adalbert Church (Ratujmy Kościół Świętego Wojciecha): Polish & Slavic Federal Credit Union numer konta: 1345983

Liturgia w języku polskim
– Polska msza święta jest odprawiana w kościele św. Wojciecha w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.8 rano.
– Adoracja Najświętszego Sakramentu w języku polskim odbywa się w kościele Św. Wojciecha w każdy piątek, w godzinach od 7 do 9 wieczorem.

Rys historyczny
Kościół Św. Wojciecha, znajdujący się pod adresem 1650 W. 17th Street w dzielnicy Pilsen w Chicago, jest architektoniczną perłą. Parafia Św. Wojciecha powstała ponad 144 lata temu i skupiała polskich emigrantów. Jej wewnętrzną ornamentykę wyrzeźbiono w 35 tonach szlachetnego marmuru. Świątynia zbudowana została w stylu neoromańskim z dwiema wieżami na wzór rzymskiej Bazyliki Świętego Pawła za Murami. Polscy historycy sztuki zaliczyli kościół do grupy najpiękniejszych i najbardziej cennych obiektów sakralnych w USA.

(inf. wł.)

 • DAR_1046
 • DAR_1049
 • DAR_1053
 • DAR_1056
 • DAR_1057
 • DAR_1062
 • DAR_1067
 • DAR_1070
 • DAR_1074
 • DAR_1076
 • DAR_1077
 • DAR_1079
 • DAR_1081
 • DAR_1084
 • DAR_1085
 • DAR_1086
 • DAR_1088
 • DAR_1089
 • DAR_1091
 • DAR_1098
 • DAR_1100
 • DAR_1103
 • DAR_1109
 • DAR_1111
 • DAR_1116
 • DAR_1118
 • DAR_1123
 • DAR_1134
 • DAR_1135
 • DAR_1137
Categories: Polonia, save st adalbert

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*