Świątecznie w szkole im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

ARTP5758

W Polskiej Szkole im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chicago tradycją jest organizowanie przed świętami Wielkiej Nocy uroczystego śniadania, połączonego ze święceniem pokarmów i konkursem na najpiękniejszą dekorację świątecznego stołu.

Podobnie było i w tym roku. Zebranych w sali gimnastycznej: dzieci, młodzież i zaproszonych gości przywitała prezes szkoły Zofia Mazurek. Po wspólnej modlitwie, którą poprowadzili ks. proboszcz Tadeusz Dzieszko, ks. prałat Władysław Podeszwik oraz ks. Robert Frączak, który także poświęcił pokarmy, przystąpiono do uroczystego śniadania.

Pięknie udekorowane i suto zastawione stoły wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. W części artystycznej wystąpili uczniowie klas trzecich oraz szkolny zespół artystyczny Vera, prezentując tańce krakowskie i lubelskie oraz walc Barbary z filmu „Noce i dnie”. Po artystycznych popisach młodych tancerzy nadszedł czas na konkurs najpiękniej udekorowanego stolika. Komisja, pod przewodnictwem Jolanty Zabłockiej, pierwsze miejsce przyznała klasie piątej i jej wychowawczyni Zofii Świerczak. Triumfatorzy ubiegłorocznego konkursu, podopieczni Ewy Skrzyniarz, zajęli tym razem drugie miejsce.

Pielęgnowanie tradycji narodowych i religijnych przez rodziców ma szczególne znaczenie w wychowywaniu pokoleń dzieci urodzonych w USA. Jest to doskonały sposób, by wykształcić w nich poczucie tożsamości narodowej i przywiązanie do tradycji przodków. Dlatego z tak wielką starannością grono nauczycielskie szkoły im. św. Maksymiliana Marii Kolbego przygotowało tegoroczne śniadanie wielkanocne.

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka

  • ARTP5688
  • ARTP5691
  • ARTP5700
  • ARTP5711
  • ARTP5719
  • ARTP5723
  • ARTP5732
  • ARTP5751
  • ARTP5758
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*