Stypendia Chicago Society PNA

Stypendia Chicago Society PNA

Chicago Society, jedna z najstarszych grup Związku Narodowego Polskiego, oferuje stypendia studentom akredytowanych czteroletnich uczelni, którzy mają dobre wyniki w nauce (co najmniej 3,00 GPA). Termin składania podań upływa 9 marca bieżącego roku.

Trzy stypendia, każde na  kwotę nieprzekraczającą 6 tys. dol., zostaną przyznane zwycięzcom konkursu, w którym oceniane będą nie tylko osiągnięcia w nauce, ale też dwie prace pisemne.

Szczegółowe informacje i formularz podania można znaleźć na stronie internetowej: chicagosocietypna.org/scholarship

Wypełnione podanie i wszystkie załączone do niego dokumenty należy przesłać elektronicznie na adres: scholarship@chicagosocietypna.org

Można też wysłać je pocztą pod adres:  Chicago Society, PNA, ATTN: Robert P. Groszek, Scholarship Chairman 3601 N. Pulaski Rd. Chicago, IL 60641.

(inf. wł.)

fot.stephenbayer/pixabay.com

Categories: Polonia
Tags: stypendia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*