Spotkanie noworoczne w Konsulacie RP w Chicago

Spotkanie noworoczne w Konsulacie RP w Chicago

Noworoczne spotkanie konsula generalnego oraz pracowników protokołu dyplomatycznego z chicagowską Polonią odbyło się 11 stycznia w siedzibie placówki. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i podziękowań wszystkim tym, którzy w ciągu minionego roku mieli wkład w działalność placówki konsularnej oraz zaangażowanie w życie polonijne.

Spotkanie rozpoczęła zastępca konsula generalnego – Małgorzata Bąk-Guzik, witając przybyłych gości, a następnie oddała głos konsulowi generalnemu RP – Piotrowi Janickiemu, który złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia i podziękował za tak liczne przybycie.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele środowisk polonijnych, w tym m.in. reprezentujący polonijne duchowieństwo Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Wypych, członkowie polonijnych organizacji społecznych, stowarzyszeń, kół, nauczycieli, środowisk artystycznych, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, weteranów oraz dziennikarzy.

Konsul Janicki życzył wszystkim, aby nowy rok 2019 był lepszy od poprzedniego. Nawiązał również do minionego roku, który, jak powiedział, był dobry dla placówki konsularnej. Był to czas, w którym świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Podziękował wszystkim za uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu oraz za wsparcie finansowe obchodów tej wyjątkowej rocznicy. Słowa podziękowania skierował również do całej Polonii, tak licznie przybyłej do Parku Millennium na spotkanie z parą prezydencką, która odwiedziła Chicago w maju 2018 roku.

Wspomniał również, że nowy rok jest pod znakiem wyzwań i ważnych decyzji ze względu na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, polskiego oraz lokalnych władz w Chicago.

Do noworocznych powinszowań dołączył się także biskup Wypych, życząc wszystkim aby „dobro, którego najwięcej znajdujemy w Jezusie Chrystusie, przynosiło nam szczęście” oraz tradycyjnie – sukcesów i zdrowia, które dają nam najwięcej radości.

Po oficjalnych życzeniach nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem i kolędowanie. Wieczór uświetniła swoją obecnością młoda, utalentowana wokalistka, pianistka, basistka, perkusistka – Karolina Baran, znana jako Kaeyra. Karolina rozpoczęła koncert XIX-wieczną kolędą „Mizerna, cicha”, następnie wykonała najbardziej popularną w regionie nowosądeckim, bożonarodzeniową pieśń – „Nie było miejsca dla Ciebie”. Usłyszeliśmy również bliski sercu artystki utwór „Kolęda dla nieobecnych”, który skomponowała dla swojego nieżyjącego dziadka. W dalszej części koncertu dołączyli uczniowie wokalistki, którzy przedstawili krótki rys historyczny wykonywanych kolęd, zapraszając jednocześnie do wspólnego śpiewania pieśni bożonarodzeniowych.

Uroczysty wieczór zakończył się spotkaniem towarzyskim przy pysznym poczęstunku przygotowanym przez firmę Montrose Deli.

Tekst: Agnieszka Oskiera
Zdjęcia: Dariusz Lachowski

 • DSC_8161
 • DSC_8191
 • DSC_8202
 • DSC_8204
 • DSC_8205
 • DSC_8212
 • DSC_8214
 • DSC_8219
 • DSC_8225
 • DSC_8230
 • DSC_8240
 • DSC_8260
 • DSC_8289
 • DSC_8295
 • DSC_8330
 • DSC_8369
 • DSC_8384
 • DSC_8415
 • DSC_8425
 • DSC_8439
 • DSC_8475
 • DSC_8498
 • DSC_8502
 • DSC_8508
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*