Śp. Zbigniew Jędrzejewski pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku rozporządzeniem gen. Jaruzelskiego został wprowadzony w Polsce stan wojenny, internowano czołowych działaczy „Solidarności” w różnych wiezieniach. Jednym z tych którzy zostali aresztowani tej nocy był mój mąż Zbigniew Jędrzejewski, działacz a zarazem rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” na region ziemi radomskiej od czasu powstania „Solidarności” do czasu jego internowania.

W latach 1973 – 1981 Zbigniew był pracownikiem organizacyjnym, korespondentem prasowym oddziału Stowarzyszenia Pax i redakcji „Słowa Powszechnego” w Radomiu. Od września 1980 organizował struktury NSZZ „Solidarność” w woj. radomskim. W kwietniu 1981 był redaktorem „Radomskiego Serwisu Informacyjnego” Solidarności, w tym samym roku wybrany został na przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej przy Instytucjach i Wydawnictwach Stowarzyszenia Pax i powierzono mu obowiązki rzecznika prasowego Międzyzakładowej Komisji Regionalnej „Solidarność” na region ziemi radomskiej. W maju 1981 r. współorganizował I Ogólnokrajową Konferencję Rzeczników Prasowych „Solidarności” w Radomiu. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 i osadzony w ośrodku odosobnienia w Kielcach-Piaskach. W lutym 1982 za wstawiennictwem biskupa Materskiego został zwolniony z internowania.

Dnia 24 sierpnia 2017 r., w przeddzień 37 rocznicy podpisania w Gdańsku porozumień między rządem a protestującymi robotnikami, w słynnej Sali BHP w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Odznaczenia otrzymało 38 osób (w tym siedem pośmiertnie), a wręczył je w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy prezes IPN dr Jarosław Szarek.

„To było wielkie zwycięstwo, wielka nadzieja, po raz pierwszy system komunistyczny się cofnął. I to stało się tu, w Gdańsku i o tym nie zapomnimy. […] Jesteśmy wielkim, dumnym narodem”. Powiedział dr Szarek. Mówiąc do odznaczonych stwierdził:
„To wasza zasługa, to wasze bohaterstwo, przełamanie strachu w tamtym czasie, to odwaga i niezgoda na to, co było filarem systemu komunistycznego. Niezgoda na kłamstwo i wielki krzyk o prawdę, o godność, bo to godność człowieka pracy była łamana niemal każdego dnia w systemie komunistycznym”.

Pośród odznaczonych Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczony został pośmiertnie mój mąż śp. Zbigniew Jędrzejewski. Nadanie tego odznaczenia jest upamiętnieniem mojego męża Zbigniewa za walkę o niepodległość i suwerenność Polski przeciw totalitarnemu zniewoleniu. Odznaczenie to zostało przekazane na moje ręce. Szkoda tylko, ze maż mój nie mógł dożyć tej chwili. Zbigniew był nasza miłością i naszym bohaterem.

Anna Jedrzejewski
Springfield, Missouri

fot.arch. dom.

  • legitymacja
  • Krzyz Wolnosci i Solidarnosci
  • biografia
  • 80-88342
  • 80-88341
  • 80-88329
  • 80-88330
  • 80-88337
  • 80-88331
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*