Skarbnik Illinois Michael Frerichs spotkał się z Polonią

Michael Frerichs
fot.Alicja Otap

Podczas spotkania z przedstawicielami środowisk polonijnych 18 maja w Centrum Kopernikowskim w Chicago skarbnik Illinois Michael Frerichs mówił o programach, jakie oferuje jego biuro i odpowiadał na pytania zebranych. Wśród poruszanych kwestii był budżet stanu, a właściwie jego brak od ponad dwóch lat.

Skarbnik Illinois Mike Frerichs oświadczył, że w rezultacie impasu budżetowego stan traci każdego miesiąca wiele milionów dolarów, ponieważ nie może sfinalizować transakcji inwestycyjnych, z których dochody zasiliłyby kasę stanu. Podkreślił, że skutki tej sytuacji najbardziej odczuwają odbiorcy świadczeń socjalnych, a więc osoby o niskich dochodach i niepełnosprawne, emeryci i dzieci.

Brak ustawy budżetowej mocno utrudnia funkcjonowanie biura skarbnika, w którego gestii leży m.in. zarządzanie funduszami oraz intratne lokowanie zasobów finansowych stanu. Rokrocznie biuro skarbnika dokonuje inwestycji na ogólną kwotę 25 mld dolarów.

Frerichs stwierdził, że bez planu wydatków nie wie, ile dokładnie pieniędzy jest potrzebne na podstawowe funkcjonowanie administracji stanu, a ile na inwestycje; niemożność zaplanowania lokat przekłada się na straty finansowe odczuwalne przez każdego mieszkańca stanu.

Skarbnik zauważył, że zatwierdzenie budżetu nie należy do jego obowiązków, tylko do parlamentu stanowego i gubernatora, ale w wyniku przepychanki politycznej w Springfield stan nie ma budżetu już ponad dwa lata. Demokrata zauważył, że wielokrotnie apelował do zwaśnionych stron konfliktu o jak najszybsze porozumienie w sprawie budżetu, ale niestety jego głos jest ignorowany.

Na spotkaniu omówione zostały programy, jakie oferuje biuro skarbnika, a m.in. plany oszczędnościowe na studia wyższe (Bright Start, Bright Direction) i odzyskanie zapomnianych aktywów na rzecz mieszkańców Illinois (I-Cash). Co czwarty mieszkaniec Illinois jest właścicielem aktywów − gotówki, papierów wartościowych, rzadkich monet, foliałów, i biżuterii − o których istnieniu nie wie, a które przechowywane są przez biuro skarbnika.

Zgodnie z prawem stanowym, agencja przejmuje pod opiekę aktywa, po które nikt się nie zgłosił, a które przez pięć lat pozostawały zapomniane w bankowej skrytce albo na nieużywanym koncie. Możliwości ich odzyskania warto sprawdzić na stronie internetowej skarbnika: illinoistreasurer.gov

Ogólna wartość aktywów pod opieką biura skarbnika przekracza 2 mld dolarów. W zeszłym roku dzięki jego staraniom udało się odnaleźć właścicieli majątków o ogólnej wartości 155 mln dol. Jak podkreślił Frerichs, to w historii biura skarbnika największa kwota zwrócona prawowitym właścicielom.

Skarbnikowi Frerichsowi towarzyszyli pracownicy jego biura: Barbara Chałko, reprezentantka ds. marketingu i Michael Sobczak, dyrektor ds. cyfryzacji. W spotkaniu wzięło udział około 40 osób. Obecni byli przedstawiciele mediów, środowisk i organizacji polonijnych, m.in. Kongresu Polonii Amerykańskiej-IL, Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Kontraktorów i Budowniczych (PACBA) Polish Women in Business i Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego.

Informacje o wszystkich programach oraz inicjatywach biura skarbnika Illinois można znaleźć na portalu skarbnika: illinoistreasurer.gov

Alicja Otap
a.otap@zwaizkowy.com

44-letni Michael Frerichs pochodzi z Champaign w Illinois. Urząd skarbnika stanu sprawuje od 2013 roku. Zanim został wybrany na skarbnika sprawował urząd senatora stanowego z 52. okręgu w centralnym Illinois. Wcześniej zasiadał w Radzie Powiatu Champaign, a następnie sprawował urząd audytora finansowego tego powiatu. Był wówczas jedynym urzędnikiem w stanie posiadającym uprawnienia zawodowe audytora finansowego. Jest absolwentem Yale University, studiował i wykładał w Chinach.

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*