Seniorzy ofiarami oszustów. Organy ścigania przeszkolone, ale bezradne

Seniorzy ofiarami oszustów. Organy ścigania przeszkolone, ale bezradne

seniorzy_banner

Znamy te metody „na elektrownię”,  „na wnuczka”, „na hydraulika”, a nawet „na skarbówkę”. Seniorzy padają ofiarą oszustów, którzy chcą od nich różnymi metodami wyłudzić pieniądze. Tymczasem osoby starsze znajdują się pod szczególną ochroną zarówno agencji stanowych, jak i lokalnych departamentów policji. Niestety, ciągle słyszymy o nowych przestępstwach.

fot.fbi.gov

fot.fbi.gov

Jak podaje Maura Possley, rzecznik prasowy biura prokuratora generalnego, tylko w okresie od stycznia do lipca 2014 biuro otrzymało ponad 1150 zgłoszeń przestępstw popełnionych przeciwko ludziom starszym. W roku 2013 takich zgłoszeń na gorącą linię było 2100. Possley ujawnia jednocześnie, iż operatorzy odbierają przeciętnie 200 skarg od seniorów lub członków ich rodzin o popełnianych na osobach starszych przestępstwach lub nadużyciach. Ile przestępstw pozostaje niezgłoszonych? Nie wiadomo.

Biuro Prokuratora Generalnego Illinois oferuje Elderly Service Officers Training (ESO) – intensywne, tygodniowe szkolenie mające na celu uwrażliwienie policjantów na rozwiązywanie problemów ludzi starszych. Program ten umożliwia trening przedstawicieli organów ścigania w zakresie odgrywania aktywniejszej roli zarówno w zwalczaniu przestępstw przeciwko osobom starszym, jak i im zapobieganiu. Od chwili utworzenia programu przeszkolono w tym zakresie ponad 1200 policjantów oraz działaczy różnych organizacji społecznych.

ESO to najbardziej znany program realizowany przez Illinois TRIAD, organizację założoną jeszcze w latach 90., której współzałożycielem było biuro prokuratora generalnego. TRIAD,  było jedną z pierwszych w kraju organizacji, która na poziomie stanowym podjęła intensywne wysiłki na rzecz rozwiązania problemu przestępczości przeciwko ludziom starszym.

Policja jest coraz bardziej skuteczna, ale jednocześnie sprawcy dostosowują się do rozwijającej sytuacji, modyfikując metody oszustw postrzegając osoby starsze jako łatwe ofiary, bowiem ich ufność prowadzi do stosunkowo prostego dostępu do ich kont i emerytur.

The Silver Beat jest programem edukacyjnym stworzonym przez biuro prokuratora generalnego w celu dostarczania osobom starszym odpowiedniej wiedzy i metod niezbędnych do lepszej obrony przed oszustami i nieuczciwymi praktykami handlowymi. W ramach programu seniorzy nabywają informacje dotyczącego tego, jak unikać nadużyć finansowych, przy podawaniu informacji przy zawieraniu umów, realizuje projekt medyczny Senior Medicare Patrol (SMP) do wykrywania oszustw związanych z opieką zdrowotną, uświadamia o prawach w świetle nowych przepisów dotyczących kart kredytowych,…

Ochrona seniorów przed oszustami to również cel innego stanowego programu B SAFE realizowanego pod patronatem prokuratury generalnej w ścisłej współpracy z lokalnymi departamentami policji, członkami TRIAD Illinois i społecznością bankową.

Biuro prowadzi telefon interwencyjny, gdzie przez 24 godziny na dobę można zgłaszać przestępstwa, oszustwa i nadużycia wobec ludzi starszych: 1-866-800-1409 lub 1-888-206-1327 (dla niedosłyszących), lub na portalu www.state.il.us/aging

Wszelkie nadużycia lub zaniedbania wobec osób starszych przebywających w domach opieki należy niezwłocznie zgłaszać w miejskim Departamencie Zdrowia Publicznego, tel. 1-800-252-4343 lub 1-800-547-0466, lub na portalu www.idph.state.il.us

fot.Facebook

fot.Facebook

Liczba przestępstw bez zmian

Jak informuje nas policja rodzaje najczęściej popełnianych przestępstw przeciw seniorom są następujące:

− włamania

− kradzieże mienia o wartości poniżej 500 dolarów

− kradzieże torebek i portfeli

− kradzieże tożsamości finansowej

− oszustwa związane z kartami kredytowymi

− oszustwa pocztowe

− przemoc w rodzinie

− groźby telefoniczne

Z policyjnych danych wynika, iż liczba i rodzaj przestępstw popełnianych przeciwko emerytom w ciągu ostatnich kilku dekad nie ulega większej zmianie. Wiadomo, że emeryci są obecnie znacznie ostrożniejsi niż w przeszłości, ale i przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody. Mimo naprawdę intensywnych wysiłków organów ścigania nie udaje się liczby przestępstw radykalnie ograniczyć.

Warto więc przypominać o podejmowaniu środków ostrożności. Dla przykładu, jednym ze sposobów zapobiegania włamaniu jest stosowanie w domu solidnych, bezpiecznych zamków. Rad potrzebnych do zwiększenia bezpieczeństwa seniorów można wysłuchać na regularnych spotkaniach z emerytami odbywanych każdego miesiąca we wszystkich okręgach CPD. Regularnie też seniorzy otrzymują drogą pocztową broszury informacyjne przypominające, by zawsze mieli się na baczności. Szczególna ochrona seniorów to nie akcja, a proces, który trwa nieustannie, pozostając w centrum uwagi organów ścigania na wszystkich szczeblach.

fot.IRS/Jmak/Wikipedia/Khaled Elfiqi/PAP/EPA

fot.IRS/Jmak/Wikipedia/Khaled Elfiqi/PAP/EPA

Seniorzy przestępcami

Seniorzy nie są tylko ofiarami przestępstw, bywają też ich sprawcami. W porównaniu z resztą amerykańskiej populacji wskaźnik ten jest jednak bardzo niewielki. Niezwykle rzadko dopuszczają się przestępstw najcięższych.

Policyjne statystyki wykazują, że organa ścigania otrzymują stosunkowo dużo raportów o przemocy w rodzinie, której sprawcami są emeryci.

W swej ogólnej liczbie jednak seniorzy znacznie częściej stają się ofiarami niż sprawcami czynów niezgodnych z prrawem.

Andrzej Kazimierczak

a.kazimierczak@zwiazkowy.com

______________

Kongresman stanowy Robert Martwick zaprasza seniorów na seminarium, które odbędzie się we wtorek, 29 lipca w godz.10-12 w Copernicus Center przy W. Lawrence Ave. w Chicago. Temat seminarium: „Jak bronić się przed oszustami i ich przestępczą działalnością?”

______________

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*