KONKURS: Rok 2019 w 365 słowach

KONKURS: Rok 2019 w 365 słowach

Dziennik Związkowy najstarsza i największa polskojęzyczna gazeta w Stanach Zjednoczonych oraz Polish National Alliance organizacja, która od 1880 roku zabezpiecza przyszłość finansową polskich rodzin w USA, zapraszają uczniów szkół polonijnych w Chicago i okolicach do udziału w międzyszkolnym konkursie literackim:

 

„Rok 2019 w 365 słowach”

 

Uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie w dowolnej formie literackiej (esej, reportaż, felieton, wywiad, list, itp.) wypracowania nieprzekraczającego 365 słów, dotyczącego wydarzeń lub przeżyć z roku 2019.
Cel konkursu:
Propagowanie języka polskiego oraz rozwijanie talentów pisarskich i dziennikarskich wśród polonijnej młodzieży szkolnej.
Temat prac: ROK 2019 W 365 SŁOWACH
Prace powinny dotyczyć wydarzeń lub przeżyć autora w roku 2019. Organizatorzy postanawiają pozostawić autorom prac swobodę w wyborze formy literackiej oraz szczegółowego tematu pracy.
Nagrody:
Wszystkie wyróżnione prace zostaną opublikowane w świątecznym wydaniu Dziennika Związkowego, które ukaże się 24 grudnia 2019 roku. PNA ufundowało 3 nagrody pieniężne o wartości: $300, $200 i $100, które jury przyzna laureatom I, II i III miejsca. Każda ze szkół, których uczniowie zajmą I, II i III miejsce otrzymają darmową kampanię reklamową w Dzienniku Związkowym o wartości $500.

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu są Alliance Printers and Publishers, wydawca “Dziennika Związkowego”, oraz Polish National Alliance of U.S. of N.A.

2. Konkurs ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów klas VII, VIII i klas licealnych.

3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę uczestników.

4. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę konkursową.

5. Prace konkursowe, napisane w dowolnej formie literackiej, nie powinny przekraczać limitu 365 słów.

6. Temat prac konkursowych: ROK 2019 W 365 SŁOWACH.

Organizator pozostawia uczestnikom swobodę przy wyborze szczegółowego tematu prac.

7. Prace konkursowe, w formacie .DOC powinny być przesłane na adres: konkurs@zwiazkowy.com

8. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 25 listopada 2019 r.

9. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć fotografię autora, oraz następujące informacje:

– Imię i nazwisko autora

– Wiek autora

– Miejsce zamieszkania autora

– Numer telefonu i adres e-mail autora i rodzica

– Szkoła polonijna, do której uczęszcza autor

– Krótka (do 50 słów) informacja o autorze.

– Podpis autora i prawnego opiekuna autora

10. Wszystkie nadesłane prace konkursowe stają się własnością Alliance of Printers and Publishers i nie będą zwracane autorom prac i szkołom.

11. Biorąc udział w konkursie, autor zgadza się na publikację pracy konkursowej w Dzienniku Związkowym, na stronie www.dziennikzwiązkowy.com, oraz w innych mediach, stronach internetowych i portalach społecznościowych należących do Alliance Printers and Publishers i Polish National Alliance.

12. Biorąc udział w konkursie, autor zgadza się na publikację swojego nazwiska oraz wizerunku w „Dzienniku Związkowym”, na stronie www.dziennikzwiązkowy.com, oraz w innych mediach, stronach internetowych i portalach społecznościowych należących do Alliance Printers and Publishers.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania korekt i edycji wyróżnionych tekstów przed ich publikacją w Dzienniku Związkowym.

14. Zwycięzców konkursu wyłoni jury złożone z dziennikarzy Dziennika Związkowego.

15. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w świątecznym wydaniu Dziennika Związkowego, które ukaże się 24 grudnia 2019.

16. Jury przyzna 3 nagrody pieniężne: 1 miejsce – $300; 2 miejsce – $200; 3 miejsce – $100.

17. Szkoła, której uczeń zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc otrzyma nagrodę w wysokości kampanii promocyjnej w Dzienniku Związkowym o wartości $500.

18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 13 grudnia 2019

 

Do pobrania (>>KLIKNIJ<< w obrazek)

Metryczka pracy:

 

Opis i regulamin konkursu:

Categories: PNA, Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*