Rahm Emanuel spotkał się z przedstawicielami Polonii

Frank Spula i Rahm Emanuel fot.Dariusz Lachowski

Frank Spula i Rahm Emanuel fot.Dariusz Lachowski

12 przedstawicieli największych polonijnych organizacji spotkało się przed kilkoma dniami w chicagowskim magistracie z burmistrzem Rahmem Emanuelem. Polityk, który w kwietniu ponownie został wybrany na włodarza Wietrznego Miasta, w czasie kampanii zapowiadał lepszą współpracę z naszą społecznością. Spotkanie z polonijnymi liderami wydaje się być pierwszym krokiem w dobrą stronę.

Wśród zaproszonych do magistratu w piątek 26 czerwca znaleźli się m.in. prezes KPA i ZNP Frank Spula, prezes PRCUA Joseph Drobot, dyrektor wykonawczy Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej Bogdan Pukszta oraz dyrektor wykonawcza Zrzeszenia Amerykańsko- Polskiego Eva Prokop.

W spotkaniu uczestniczyli również najbliżsi doradcy burmistrza, którzy uważnie analizowali podnoszone przez Polonię kwestie. – Burmistrz powiedział, że bardzo docenia wkład, jaki Polonia od lat wnosi w funkcjonowanie miasta. To było dobre spotkanie, w przyjaznej atmosferze  – ocenił prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego Frank Spula. Przyznał również, że nie było to tylko kurtuazyjne spotkanie, ale można mieć nadzieję na nawiązanie dialogu pomiędzy polonijnymi liderami a administracją Chicago.

Wśród poruszonych tematów, którym burmistrz zamierza się bliżej przyjrzeć, były kwestie niewystarczającej reprezentacji Polonii w miejskich urzędach i instytucjach; tworzenie warunków i programów sprzyjających powstawaniu nowych przedsiębiorstw w polonijnej społeczności; nowej mapy miejskich okręgów wyborczych, która pozbawiła naszą grupę etniczną szansy na odpowiednią reprezentację w Radzie Miasta. Uczestnicy zaproponowali również powołanie Rady Etnicznej przy biurze burmistrza, której zdaniem byłoby przybliżanie magistratowi kwestii ważnych dla żyjących w Chicago grup etnicznych.

Burmistrz zapowiedział ponadto, że przyjrzy się możliwościom wsparcia finansowego przez miasto Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego, które działa w fatalnych warunkach lokalowych i rozpaczliwie potrzebuje nowej, większej siedziby. Z przychylnym przyjęciem spotkała się również inicjatywa stowrzenia Ogrodu Chopina w Parku Granta. Jak powiedział prezes KPA, w przyszłym tygodniu będzie miało kolejne spotkanie z przedstawicielami władz miasta, poświęcone właśnie tej sprawie.

Spotkanie burmistrza zorganizowane zostało z inicjatywy Dana Pikarskiego – prawnika o polskich korzeniach, zaangażowanego w życie polityczne Chicago.

Magdalena Pantelis

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*