Rada Nauczycieli Polonijnych inspiruje młode talenty

Rada Nauczycieli Polonijnych inspiruje młode talenty

Rada Nauczycieli Polonijnych (Council of Educators in Polonia; CEP), najstarsza w Illinois edukacyjna organizacja charytatywna, rokrocznie honoruje laureatów swoich konkursów literackich oraz artystycznych inspirując młodzież do rozwijania talentów oraz zacieśnienia więzi kulturowych i patriotycznych z ojczyzną rodziców. Jedenastu uczniów polskiego pochodzenia otrzymało cenne nagrody i wyróżnienia za wypracowania nawiązujące do dziedzictwa bł. Jana Pawła II, który wkrótce zostanie świętym Kościoła katolickiego.

Zwycięzcy konkursów Rady Nauczycieli Polonijnych z przedstawicielami tej organizacji, rodzicami i gośćmi uroczystości fot.Alicja Otap

Zwycięzcy konkursów Rady Nauczycieli Polonijnych z przedstawicielami tej organizacji, rodzicami i gośćmi uroczystości fot.Alicja Otap

Justyna Gołąb, autorka najlepszego wypracowania w języku polskim

Justyna Gołąb, autorka najlepszego wypracowania w języku polskim

Uczestnicy konkursu literackiego przygotowali eseje na temat: “Papież Jan Paweł II – przyjaciel dzieci i młodzieży”. Prowadząca konkurs Ewa Jabłońska, nauczycielka chicagowskiego liceum publicznego Roosevelt High School i Polskiej Szkoły im. Tadeusza Koścuszki oceniła poziom konkursu jako bardzo wysoki i wyrównany. – Jury miało trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były bardzo wartościowe, przemyślane, dobrze napisane i nierzadko bardzo osobiste w wymowie – stwierdziła opiekunka konkursu.

“Dziennik Związkowy” udostępni Czytelnikom fragmenty wypracowań w przyszłym miesiącu, w specjalnym dodatku upamiętniającym kanonizację papieża Polaka.

Prace zostały nagrodzone w dwóch kategoriach: w języku polskim i angielskim. Pierwsze miejsce za wypracowanie w języku polskim i nagrodę w wysokości 300 dol. – sponsorowaną przez chicagowski oddział Fundacji Kościuszkowskiej dla uczczenia pamięci wybitnej pedagog Danuty Schneider – zdobyła Justyna Gołąb uczennica Polskiej Szkoły im. Kardynała S. Wyszyńskiego, której nauczycielką jest Jadwiga Pytlik.Drugie miejsce z nagrodą 200 dol. zajęła Ada Eźlakowska z Polskiej Szkoły im. T. Kościuszki, uczennica Haliny Czajkowskiej, a trzecie z nagrodą 100 dol. – Michael Boduch z Polskiej Szkoły im. M. Kopernika, uczeń Marzeny Zapał. Wyróżnienia i nagrody książkowe uzyskały uczennice dwóch chicagowskich liceów publicznych, Klaudia Początek z Prosser High School, uczennica Glorii Oleksy i Justyna Sołtys z Kennedy High school, uczennica Jadwigi Pytlik.

Monica Bors napisała najlepszą pracę w języku angielskim

Monica Bors napisała najlepszą pracę w języku angielskim

Pierwsze miejsce za wypracowanie w języku angielskim i nagrodę 300 dol. otrzymała Monica Bors z Polskiej Szkoły im. J. Sobieskiego, uczennica Katarzyny Jabłońskiej, drugie miejsce, 200 dol., zdobyła Elżbieta Skorupski z Polskiej Szkoły im. K. Pułaskiego, uczennica Małgorzaty Dzwonkowski i trzecie, 100 dol., Natalia Czachorowski z Polskiej Szkoły im. K. Pułaskiego, uczennica Wiesława Sawickiego. Wyróżnienia i nagrody książkowe przypadły w udziale: Kamili Czachorowskiej z Polskiej Szkoły im. K. Pułaskiego, uczennicy Agnieszki Oskiera i Danucie Chlebek z Polskiej Szkoły im. T. Kościuszki, uczennicy Barbary Adamczyk.

Główną nagrodę za wybitny talent artystyczny otrzymała młodziutka wirtuoz fortepianu Marlena Muszyńska, uczennica publicznej szkoły podstawowej Canty Elementary School, która wygrała prestiżowe konkursy muzyczne chicagowskiego kuratorium  oświaty publicznej (Chicago Public Schools, CPS).

Obecny na uroczystości konsul RP Konrad Zieliński pogratulował laureatom konkursów wspaniałych osiągnięć i Radzie Nauczycieli Polonijnych kolejnego cennego przedsięwzięcia. – Edukacja jest najlepszą inwestycją w rozwój dziecka, a umiejętność posługiwania się językiem ojczystym − rzeczą kluczową. Państwo polskie docenia inicjatywy i pracę polonijnych pedagogów – podkreślił konsul Zieliński.

Uroczystość z okazji obchodów Dnia św. Józefa odbyła się w restauracji Lone Tree Inn w Niles koło Chicago i prowadzona była przez prezes Rady Nauczycieli Polonijnych, prof. Lidię Filus, szefowa Wydziału Matematyki na Uniwersytecie Northeastern Illinois. Modlitwę przed kolacją odmówił w języku polskim ojciec Jerzy Karpiński, jezuita, a w języku angielskim siostra Stefania Błaszczyńska, zmartwychwstanka i pedagog od lat wspierająca działałność RNP.

Prof. Lidia Filus i Jakub Kolak wręczają imieninowy tort solenizantce Józefie Noculi

Prof. Lidia Filus i Jakub Kolak wręczają imieninowy tort solenizantce Józefie Noculi

Sympatycznym momentem było złożenie życzeń i przekazanie imieninowego tortu głównej organizatorce spotkania i solenizantce Józefie Noculi, byłej nauczycielce liceum publicznego Prosser High School. Na zakończenie imprezy odbyła się loteria fantowa.

Dochody z uroczystości zostaną przeznaczone na stypendia oraz nagrody dla laureatów kolejnych konkursów RNP − dla studentów uczelni wyższych, licealistów i uczniów szkół podstawowych.

RNP działa od 1930 r. i jest najstarszą w Illinois edukacyjną organizacją charytatywną.

Tekst i zdjęcia: Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

SH100017

Marlena Muszyńska (P), utalentowana pianistka, odbiera gratulacje od konsula RP Konrada Zielińskiego (L)

 

SH100013

O. Jerzy Karpiński (L) i s. Stefania Błaszczyńska (P) odmówili modlitwy przed kolacją. W środku prowadząca uroczystość prof. Lidia Filus

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*