Przystanek Historia IPN w Chicago po raz kolejny

Przystanek Historia IPN w Chicago po raz kolejny

Od poniedziałku 11 marca w ramach cyklu Przystanek Historia IPN w Chicago, realizowanego we współpracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce, w Wietrznym Mieście przebywają edukatorzy z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Między spotkaniami z Polonią, zajęciami w polskich szkołach i warsztatami dla nauczycieli odwiedzili również redakcję „Dziennika Związkowego”.

Podczas spotkania w redakcji „Dziennika Związkowego” edukatorzy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku Magdalena Dzienis-Todorczuk, Urszula Gierasimiuk i dr Łukasz Lubicz-Łapiński rozmawiali m.in. o znanej i mniej znanej historii Polonii w Wietrznym Mieście i nauce historii za pomocą gier planszowych. Delegacja interesowała się również żywo sprawą archiwizacji i digitalizacji dawnych numerów „Dziennika Związkowego”, będących obecnie w procesie konserwacji w centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Od 13 do 16 marca 2019 r. edukatorzy przeprowadzają w polskich szkołach w Chicago zajęcia „Walka o granice II Rzeczypospolitej – scalanie ziem polskich z trzech zaborów”, oraz „Osiągnięcia II Rzeczypospolitej”, a także warsztaty metodyczne dla nauczycieli.
Zajęcia odbywają się w ośmiu polskich szkołach metropolii chicagowskiej – Szkole im. Św. Fabiana, Szkole im. Św. Małgorzaty Marii, Szkole im. Marii Konopnickiej, Szkole im. Św. Błażeja, w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie RP w Chicago, Szkole im. Jana Kochanowskiego, Szkole im. Emilii Plater i Szkole im. Św. Faustyny Kowalskiej.
Polonia może spotkać się z przedstawicielami IPN w niedzielę, 17 marca w sali Szkoły im. Trójcy Świętej w Chicago, gdzie o godzinie 10 am dr Łukasz Lubicz-Łapiński wygłosi wykład otwarty „Obława Augustowska zwana Małym Katyniem”, poświęcony największemu po zakończeniu II wojny światowej ludobójstwu, którego dopuścili się Sowieci wobec Polaków w 1945 r.
Cykl spotkań Przystanek Historia IPN został zainaugurowany w styczniu 2018 roku przez Instytut Pamięci Narodowej i Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w Chicago. Idea „przystanków” to według IPN „idea miejsc, gdzie mówi się o historii – dyskutuje o prezentowanych filmach i książkach, gdzie można obejrzeć wystawę, uczestniczyć w warsztatach czy też spotkać się ze świadkiem historii”.
Po wizycie w Chicago delegacja uda się do Nowego Jorku.

(jm, ipn.gov)

Zdjęcie główne: Helena Sołtys

Z wizytą w redakcji „Dziennika Związkowego” fot.Ewa Malcher

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*