Prezes KPA Franciszek Spula: silna Polonia to także silna Polska

Prezes KPA Franciszek Spula: silna Polonia to także silna Polska

Wśród zadań Kongresu Polonii Amerykańskiej jest włączenie Polski do ruchu bezwizowego, a także powiększenie szeregów organizacji i uaktywnienie polityczne Polonii.

Dr. Susanne S. Lotarski i prezes KPA Frank Spula

Dr. Susanne S. Lotarski i prezes KPA Frank Spula

W dniach od 29 do 31 maja Kongres Polonii Amerykańskiej obchodził jubileusz swojego istnienia w Buffalo w stanie Nowy Jork, a więc w miejscu, gdzie organizacja została założona 70 lat temu pod koniec II wojny światowej. Na forum zgromadzenia podsumowana została dotychczasowa działalność i bogaty dorobek organizacji oraz określono bieżące zadania, wyznaczono też plany na przyszłość. Obradom przewodniczył  prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Amerykańskiej Franciszek J. Spula.

Według Franciszka Spuli ważnym zadaniem Kongresu Polonii Amerykańskiej jest kontynuowanie starań o włączenie Polski do programu bezwizowego Stanów Zjednoczonych. – Jest to codzienna absorbująca praca, polegająca m.in. na rozmowach telefonicznych i nieustannej korespondencji e-mailowej w celu pozyskania głosów w Kongresie USA dla ustawy, która zniosłaby wizy dla Polaków. Poparcie to rośnie dosłownie z dnia na dzień, dlatego mam nadzieję, że wkrótce nasze starania zostaną zakończone powodzeniem. Aktualne informacje dotyczące poczynionych przez KPA postępów w tej kwestii ukazują się na witrynie internetowej organizacji (www.pac1944.org), gdzie można też wyrazić swoje poparcie dla prowadzonej przez nas akcji lobbingowej.

Wśród priorytetów KPA jest także według prezesa Spuli zwiększenie liczby członków organizacji, zwłaszcza tych, którzy należą do młodego pokolenia. – Musimy przede wszystkim skoncentrować się na przyciągnięciu do KPA młodych ludzi. Chcemy zachęcić młodzież akademicką i pracującą do wstępowania w nasze szeregi. Będziemy próbowali dotrzeć do różnych środowisk i organizacji, w celu nawiązania z nimi współpracy.

Spula chciałby też, aby społeczność polonijna była bardziej aktywna politycznie i miała swoich przedstawicieli w amerykańskich władzach lokalnych i krajowych. – W tej chwili brakuje nam silnej reprezentacji, która działałaby na rzecz żywotnych interesów naszej społeczności. Dlatego trudno jest nam realizować ważne zadania. Mając odpowiednich ludzi na ważnych stanowiskach będziemy mogli zrobić dużo więcej, to i Polska będzie wówczas silniejsza.

O zmianach w nowoczesnych mediach, w tym także w "Dzienniku Związkowym" mówiła na zjeździe Magdalena Pantelis, manager Alliance Printers and Publishers

O zmianach w nowoczesnych mediach, w tym także w „Dzienniku Związkowym” mówiła na zjeździe Magdalena Pantelis, manager Alliance Printers and Publishers

Ważne kwestie, poruszone przez prezesa Spulę w rozmowie z naszą gazetą, były również przedmiotem referatów i wystąpień na forum zjazdu w Buffalo Rocznicowe spotkanie w Buffalo stało się znakomitą okazją do perspektywicznego spojrzenia na dokonania KPA.

Odczyty na temat udziału Polonii w kształtowaniu polityki zagranicznej i wewnętrznej USA przedstawili: prof. Andrew Michta z Rhodes College i dr Susanne S. Lotarski, podsekretarz ds. europejskich w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych.

Wiceprezes Pangea Alliance Gregory Fryc wystąpił z wykładem na temat zjednoczeniowych tendencji Polonii w wyniku podejmowania ważnych akcji oraz inicjatyw.

Prof. Donald Pienkos z Uniwersytetu Wisconsin przedstawił historię i osiągnięcia KPA na przestrzeni ostatnich 70 lat. O zmieniającym się obliczu Polonii amerykańskiej w XXI wieku mówili: dr Tadeusz Radziłowski prezes Instytutu Piast i prof. James S. Pula z Uniwersytetu Purdue.

W jubileuszowym zjeździe wzięli udział przedstawiciele krajowego zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz wszystkich dwudziestu ośmiu wydziałów stanowych KPA, a także bratnich organizacji polonijnych oraz specjalni goście, a wśród nich: ambasador RP w USA Ryszard Schnepf, podsekretarz stanu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, przedstawiciel Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą a zarazem poseł PiS-u Adam Kwiatkowski oraz prezes Rady Polonii Świata Jan Cytowski.

Na forum zgromadzenia odbyła się też dyskusja panelowa przedstawicieli mediów, w której udział wzięli: Mark Kohan, redaktor naczelny „Polish American Journal”, Magdalena Pantelis, dyrektor generalna „Dziennika Związkowego”, Roger Puchalski, wydawca „AmPol Eagle” oraz Leszek „Nick” Sadowski z „Nowego Dziennika”. Moderatorem dyskusji była Delphine Huneycutt, pierwsza wiceprezes KPA.

Obchody 70-lecia KPA w Buffalo zakończył uroczysty bankiet w hotelu Mellennium oraz złożenie wieńca w hołdzie bohaterom I wojny światowej na cmentarzu Hallerczyków w Niagara-on-the-Lake.

Tekst: Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Zdjęcia: Anna Zalinska

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Comments

 1. wiktor
  wiktor 10 lutego, 2015, 08:20

  najwiekszy obowiazek poloni
  to odpowiedz na agresje rosji
  i jej zbrojna ekspansje na europe
  putin zwariowal
  i polska jest zagrozona
  inne kraje rowniez
  co na to polonia?

  Reply this comment

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*