Poznajmy debiutantki 79. Balu Amarantowego Legionu Młodych Polek

Poznajmy debiutantki 79. Balu Amarantowego Legionu Młodych Polek

79. Bal Amarantowy, znany też jako Bal Debiutantek to największa, doroczna uroczystość Legionu Młodych Polek, dzięki której organizacja może realizować swoje cele oświatowe, kulturalne i charytatywne m.in. w USA i w Polsce. Mistrz ceremonii Hubert Cioromski, prezes LMP Barbara I. Ciepiela oraz Kathy Evans, przewodnicząca balu zapraszają serdecznie do udziału w balu w sobotę,3 marca i do poparcia  szlachetnych inicjatyw organizacji.

Legion Młodych Polek to znana i ceniona organizacja filantropijna założona w 1939 r. w Chicago. Legion wspomaga cele charytatywne organizacji działających wśród Polonii, wspiera rodaków w kraju ojczystym oraz osoby i instytucje będące w potrzebie, udziela pomocy w dziedzinie kultury, nauki, edukacji, a także w obliczu katastrof. Głównym sposobem zbierania funduszy na działalność dobroczynną LMP jest organizowanie prestiżowego Balu Amarantowego, w którym ma miejsce prezentacja debiutantek. Tegoroczny 79. bal LMP tradycyjnie odbędzie się w sali balowej Hotelu Hilton w Chicago w sobotę, 3 marca.

Mistrzem ceremonii tegorocznego Balu Amarantowego jest  polonijny biznsemen i filantrop Hubert J. Cioromski, zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną w środowiskach polonijnych. Hubert dołączył w 1982 roku do rodzinnej firmy z branży nieruchomości, Troy Realty, którą założył jego ojciec Wojciech Cioromski w 1960 roku. Aktualnie Hubert Cioromski kieruje firmą Troy Companies Inc. i za swoje osiągnięcia biznesowe uhonorowany został w 2012 r. członkostwem w galerii sław,  Real Estate Hall Of Fame. Rodzina Cioromskich przez ponad 60 lat bierze czynny udział w życiu Polonii i organizacji polonijnych. Matka Huberta, Grażyna Cioromski była prezesem Legionu Młodych Polek w latach 1976-78.

Prezes Legionu Młodych Polek Barbara I. Ciepiela wychowała się w rodzinie imigranckiej, w której kultywowano polskie tradycje, uczono dzieci języka polskiego, kultury i historii kraju ojczystego rodziców, wpajając wartości patriotyczne. Będąc matką trojga dzieci, niestrudzenie przekazuje wartości wyniesione z rodzinnego domu następnym pokoleniom, umacniając ich ducha polskości i utrwalając polskie dziedzictwo. Zawodowo odnosi sukcesy pracując dla firmy inwestycyjnej.

Kathy Evans, która w tym roku pełni funkcję Przewodniczącej Balu Amarantowego była debiutantką w 2006 r. Od tego momentu jest zaangażowana w pracę charytatywną Legionu Młodych Polek, pełniąc różnorodne funkcje w organizacji, jak również w komitecie organizacyjnym balu. Kathy, urodzona w Polsce, wychowała się w USA nie tracąc kontaktu z polską kulturą i tradycją. Pragnie przekazać te bogate wartości swoim dzieciom i kontynuować polskie dziedzictwo.

Oto tegoroczne debiutantki:

Kasia Baranek

Kasia Baranek, córka państwa Marka i Marysi Baranków, jest wzorową uczennicą czwartej klasy szkoły średniej Lane Tech College Prep. Kasia zaangażowana jest w szkolnym programie naukowym Alpha-STEM, jak również teatrze muzycznym i orkiestrze, gdzie jest pierwszą oboistką. Pełni też funkcję wiceprezes w programie Model UN, przewodniczy szkolnemu stowarzyszeniu muzyków oraz śpiewa w Chicago Children’s Choir. Kasia cieszy się, że jest tegoroczną debiutantką, że może rozwijać swoje zamiłowanie do polskiej kultury i zainteresowanie polskimi korzeniami.

Gabriela Lukanus

Gabriela Ann Lukanus, córka państwa Andrzeja i Anny Lukanus, jest uczennicą czwartej klasy szkoły średniej Whitney Young Magnet High School w Chicago, w której jest prezesem Klubu Polskiego. Gabriela w swojej szkole pełni funkcję sekretarza w National Honor Society, gra na skrzypcach w szkolnej orkiestrze symfonicznej i jest też bramkarką w drużynie piłki nożnej. Jej pozaszkolne zainteresowania obejmują działalność w harcerstwie, gdzie pełni funkcję drużynowej. Gabriela zamierza studiować inżynierię budowlaną. Jest zadowolona, że jej udział w inicjatywach Legionu Młodych Polek przybliży ją do polskiego dziedzictwa i kultury.

Katherine Koprowski

Katherine B. Koprowski, córka państwa Gene’a i Nancy Koprowskich, jest uczennicą czwartej klasy szkoły średniej w Lincoln Park High School w programie International Baccalaureate, gdzie jest prezesem National Honors Society. Jest bardzo zainteresowana bioinżynierią i planuje kontynuować naukę w tym kierunku. Katherine od 14 lat tańczy w balecie w Ruth Page Center for the Arts. Poświęca co najmniej 12 godzin w tygodniu na balet, ćwicząc zaawansowane techniki i repertuar baletowy. Ostatniej zimy grała główną rolę w przedstawieniu „Snow” w Corps de Ballet oraz tańczyła „Waltz of the Flowers” w „Nutcracker” zrealizowanym przez Ruth Page Center. Katherine jest zaszczycona, że bierze udział w tegorocznym Balu Amarantowym.

Elizabeth Tancula

Elizabeth Tancula, córka państwa Jamesa i Marthy Tanculów, jest wzorową uczennicą trzeciej klasy szkoły średniej Loyola Academy w Chicago, gdzie zaangażowana jest w szkolnym teatrze. Uwielbia matematykę i kierunki ścisłe. Pracuje społecznie w schronisku dla zwierząt. W wolnym czasie działa dla organizacji U R Special, która dostarcza nową odzież dla dzieci z ubogich rodzin. Babcia Elizabeth, pani Maria Lass jest byłą przewodniczącą oddziału Związku Polek w Ameryce. Dlatego udział w Balu Amarantowym jest dla Elizabeth okazją do kontynuowania tradycji rodzinnych oraz do pogłębienia i umocnienia więzi z polską kulturą i tradycją.

Nicolette Tukiendorf

Nicolette Tukiendorf, córka profesora Marka Tukiendorfa i Anny Tukiendorf-Wilhite jest wzorową uczennicą Loyola Academy. Nicolette uczęszcza również do polskiej szkoły przy Konsulacie Polskim w Chicago. Pracuje jako wolontariuszka pomagając osobom starszym.  Zbiera też fundusze na pomoc osobom żyjącym w ubóstwie. Pomaga w organizowaniu zajęć  pozalekcyjnych i opieki dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. Pasjonują ją nauki ścisłe. Planuje karierę w dziedzinie medycyny. Inspiracją do uczestnictwa w Balu Amarantowym jest pragnienie uhonorowania pamięci dziadka, który przekazał jej wiedzę o polskiej kulturze, tradycji, historii i języku. Nicolette cieszy udział w balu LMP, organizacji polonijnej o pięknej tradycji i dużym znaczeniu.

Francesca Rogozinski

Francesca Rogozinski, córka lekarzy, dra Thaddeusa Rogozinskiego i  dr Adaminy Podrazy, jest wzorową uczennicą w Fenwick High School w Oak Park. Gra na kontrabasie w orkiestrze szkolnej. Jest prezesem Towarzystwa Muzycznego Tri M oraz wiceprezesem National Honor Society. Ponadto jest liderem grupy młodzieżowej Young Life. Bierze udział w szkolnych przedstawieniach i jest członkiem następujących klubów zainteresowań: języka francuskiego, dziennikarskiego, debaty, samorządu uczniowskiego i Best Buddies. Gra w siatkówkę i koszykówkę w szkolnych drużynach, oraz bierze udział w Poms. Lubi żeglarstwo. Jest członkinią reprezentacji softballowej. Francesca jest zaszczycona, że będzie debiutantką tegorocznego Balu Amarantowego.

Więcej informacji dotyczących balu oraz rezerwacji i zakupu biletów można uzyskać  kontaktując się z Kasią Evans, pisząc e-mail na adres: ball@lypw.org lub telefonując pod numer (630)805-4140.

Pauline Kulka

Zdjęcia: Victor Jaremkiewicz, Victor Studios

fot.YOAN VALAT/EPA

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*