Polska północno-wschodnia liczy na polonijnych turystów

Polska północno-wschodnia liczy na polonijnych turystów

Tak licznej delegacji z Polski Konsulat Generalny RP w w Chicago chyba jeszcze nie gościł. Do Wietrznego Miasta zawitała bowiem z misją promocyjną 33-osobowa grupa przedstawicieli Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Na jej czele stanął prezes zarządu Tomasz Kozłowski.

Tomasz Kozłowski przedstawia podmioty zrzeszone w Klasterze Marek Turystycznych Polski Wschodniej  fot.Artur Partyka

Tomasz Kozłowski przedstawia podmioty zrzeszone w Klasterze Marek Turystycznych Polski Wschodniej
fot.Artur Partyka

Gości przyjęła konsul generalna RP Paulina Kapuścińska i kierownik Referatu ds. Współpracy z Polonią konsul Robert Rusiecki, który zapewnił, że na współpracy z Polską zależy nie tylko Polonii, ale także Amerykanom, którzy coraz liczniej obierają jako cel swych podróży Polskę, a szczególnie jej północnowschodnie regiony.

Uczestnicy promocyjnego spotkania w salach Konsulatu kolejno przypominali, że Polska może poszczycić się bazą turystyczną nie tylko na europejskim, ale naprawdę na światowym poziomie. Nie pozostają w tyle w tym względzie Warmia i Mazury,  Suwalszczyzna oraz Podlasie, regiony, które dzięki obecnej wizycie ich przedstawicieli pragną zacieśnić współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.

− Nie ukrywam, że czekamy na Polonię i jej masowe przyjazdy do starej ojczyzny. Liczymy na turystykę sentymentalną, kiedy urodzeni w Polsce Polonusi będą przyjeżdżać do nas, do Polski, a wraz z nimi ich dzieci, wnuki, a może i prawnuki. Polskę, polską kulturę i historię musimy promować na każdym szczeblu, a takiej promocji najlepiej sprzyja właśnie turystyka – mówiła Elżbieta Niedziejko, wiceburmistrz Suwałk.

Należy przypomnieć, że Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest inicjatywą skupiającą ponad trzydzieści podmiotów, wśród których znajdują się hotele, hostele, obiekty turystyczne i agroturystyczne, firmy gastronomiczne, biura podróży, uczelnie, organizacje pozarządowe zajmujące się turystyką. Działalność Klastra cieszy się wsparciem organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych.

Platforma klastrowa gwarantuje funkcjonowanie stałej kooperacji pomiędzy obiektami z Mazur, Warmii, Suwalszczyzny i Podlasia (których marketingowym spoiwem ma się stać Szlak Jagiełły: przestrzeń turystyczna od Białowieży po Grunwald). Na obszarze funkcjonowania klastra działalność gospodarczą prowadzi 5,5 tys. podmiotów, których główną aktywnością rynkową są usługi zakwaterowania i/lub gastronomiczne. Organizacja klastrowa wydaje tradycyjne i elektroniczne materiały promocyjne, organizuje misje branżowe, inicjuje seminaria i konferencje tematyczne.  Działalność klastra koncentruje się na promocji produktów i usług turystycznych z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Aktualnie opracowywana jest strategia rozwoju i marketingu Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, a w połowie 2014 roku zostanie przeprowadzona szeroka kampania medialna utrwalająca pozytywne skojarzenia regionu Zielonych Płuc Polski w świadomości turystów krajowych.

Klaster jest inicjatywą rozwojową, jego skład stale się powiększa – przyjmowane nowe podmioty uznają ideę kooperacji (jednoczesnego konkurowania i współpracy) za użyteczną. Klastrowy portal www.klasterturystyczny.pl przybliża ofertę obiektów z regionu Polski Północno-Wschodniej, promuje region m.in. poprzez wykorzystanie narzędzia planera turystycznego, monitoruje potrzeby i preferencje turystów za pomocą ankiet sondażowych.

− Nasza obecna wizyta w Stanach Zjednoczonych właśnie ma przybliżyć ofertę obiektów naszego regionu oraz bliżej poznać potrzeby turystów z USA – mówił prezes Kozłowski. – Wszystkie informacje o naszej interesującej ofercie można znaleźć na portalu www.klasterturystyczny.pl

(ak)

Zdjęcia: Artur Partyka

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*