Polscy jezuici gospodarzami parafii pw. św. Władysława w Chicago

To wręcz dziejowe, pierwsze tego rodzaju wydarzenie w blisko 80-letniej historii działalności duszpasterskiej polskich jezuitów w Wietrznym Mieście. 1 lipca zostali gospodarzami parafii pw. św. Władysława przy zbiegu ulic Long i Belmont. Nowym proboszczem został o. Marek Janowski, któremu będzie pomagał o. Wiesław Faron. 

Ewangelię czyta nowy proboszcz o. Marek Janowski

Ewangelię czyta nowy proboszcz o. Marek Janowski

W minioną niedzielę o godzinie 10:30 po raz ostatni nabożeństwo celebrował ustępujący proboszcz, ks. Jacek Wrona, który został desygnowany przez kardynała Francisa George’a na rektora seminarium im. Arcybiskupa Alfreda Abramowicza. W nabożeństwie pożegnalnym dotychczasowemu gospodarzowi asystował jego następca, ojciec Marek Janowski oraz ks. prof. Jan Twardy z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

W wygłoszonym kazaniu ks. Jacek Wrona mówiąc o zaufaniu kapłana do bożych decyzji odnośnie duszpasterskiego posługiwania, nawiązał do fragmentu Ewangelii odnoszącego się do powoływania osób do stanu kapłańskiego i zakonnego. Chrystus mówi do nas o sytuacjach, których się nie spodziewamy. Wydawałoby się, że mamy poukładane życie, bardziej lub mniej stabilne. Tymczasem Pan Bóg działa przez sytuację i ludzi.

– Przyglądając się biblijnym postaciom módlmy się, abyśmy byli otwarci na działanie Boga. Z ogromną nadzieją zaufali Panu Bogu, co tak normalnie po ludzku patrząc, nie zawsze jest łatwe i proste. Pan Jezus mówi do każdego z nas: “pójdź za mną, bądź mi wierny, bądź blisko, to ja będę z tobą”. Dzisiaj wzmacniajmy tą naszą ogromną wiarę w boże prowadzenie. Miejmy zaufanie, wiarę i nadzieję, że to jest Jego prowadzenie, to jest Jego droga, bo sam Chrystus mówił: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Beze mnie nic nie możecie uczynić – podkreślił duszpasterz dziękując wszystkim za wsparcie w jego czteroletnim posługiwaniu w parafii.

Po nabożeństwie wierni dziękowali proboszczowi za jego dotychczasową posługę w parafii. Przedstawiciele poszczególnych grup modlitewnych przekazywali życzenia, kwiaty i drobne upominki. Przedstawicielki służby liturgicznej wręczyły księdzu Jackowi koszulkę z napisem “Wrona, ósmy cud świata”. Koszulkę otrzymał również wikariusz, ks. Marcin Zasada, który będzie wikariuszem w parafii pw. św. Ferdynanda.

Ks. Jacek Wrona pochodzi z Brzeska. Po święceniach w 1995 roku przez 3 lata pracował w pararfii św. Katarzyny w Grybowie. Po czterech latach studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2002 roku przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Przez 5 lat był wikariuszem w parafii św. Konstancji, skąd na 2 lata trafił do parafii w Palatine. 4 lata temu arcybiskup powierzył mu kierowanie parafią na Władysławowie.

Nowy proboszcz o. Marek Janowski pochodzi z Beska na Podkarpaciu. Święcenia kapłańskie przyjął siedem lat temu w Krakowie. Po święceniach pracował w Jezuickim Ośrodku Formacji Kultury w Opolu. Przed podjęciem obowiązków na “Władysławowie” przez pół roku przebywał w Ghanie na probacji, ostanim etapie formacji w Towarzystwie Jezusowym.

Jest to dla mnie nowe wyzwanie. Nowa parafia i nowe zadanie. Jestem wdzięczny, ale również świadomy obowiązków i odpowiedzialności, jakie tutaj mnie czekają. To moja pierwsza parafia po święceniach. Ufam, że z pomocą bożą wszystko będzie dobrze – podkreślił proboszcz Marek Janowski.

Tekst i zdjęcia:

AB/NEWSRP

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*