Polonijni liderzy parafialni ruszają do pracy

DAR_4276

Już wkrótce wybrane parafie w aglomeracji chicagowskiej poznają swoich liderów, którzy po ponadmiesięcznych szkoleniach są gotowi, by nieść pomoc potrzebującym.

12 marca zakończyła się pierwsza polonijna edycja wykładów dla liderów parafialnych. Mottem cyklu była sentencja z Ewangelii św. Mateusza – „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Do udziału jako wykładowcy zostali zaproszeni księża: Marek Janowski, Piotr Kochanowicz, Łukasz Kleczka oraz profesjonaliści z różnych dziedzin: Maciej Karaban, Paweł Boruch i Anna Jakubek.

Poruszane podczas wykładów zagadnienia dotyczyłym.in.: podstawowych założeń katolickiej nauki społecznej, polskiej imigracji w Chicago, form pomocy osobie uzależnionej czy praw pracowniczych, wynikających z przepisów prawa pracy stanu Illinois.

Program spotkań formacyjnych został przygotowany przez koordynatorkę Duszpasterstwa Imigranci Imigrantom dla Polonii Małgorzatę Antoniak w oparciu o Pismo Święte i na bazie zasad katolickiej nauki społecznej. Większość spotkań odbyła się w gościnnej parafii św. Ferdynanda w Chicago. Udział w formacji był bezpłatny.

Miłymi gośćmi ostatniego  z serii spotkań byli ksiądz Michał Wyrzykowski, kapelan Duszpasterstwa Imigranci Imigrantom oraz ksiądz Robert Fedek, koordynator duszpasterstwa polonijnego, który skierował do obecnych kilka słów refleksji, dotyczących idei powstania formacji liderów parafialnych.

My, księża potrzebujemy przedłużenia naszych ramion. Sami nie jesteśmy w stanie wszystkiemu podołać. Mamy dużo pracy, a jest nas niewielu. Dlatego musimy przygotować liderów i Polonię. Formować osoby świeckie, które mogą dotrzeć w środowisku tam, gdzie kapłan nie może. Wymaga to zmiany myślenia.

Wśród nas będą również osoby świeckie, które mają odpowiedzialność i pozycję, aby kształtować Kościół. Arcybiskup Blase J. Cupich wielokrotnie wyraźnie podkreślał, że obraz Kościoła się zmienia. Nie może być tylko w rękach kapłanów i osób duchownych.

Musimy uświadamiać ludzi, że przyszłość Kościoła, jak będą wyglądać nasze rodziny, wiara, dzielenie się Panem Jezusem, spoczywa nie tylko na barkach kapłańskich, ale i liderów, katechetów, osób związanych ze środowiskiem katolickim powiedział ksiądz Fedek.

Ostatni wykład, zamykający formację, o naśladowaniu Chrystusa w dzisiejszych czasach, zatytułowany: “Nie przyszedłem po to, aby Mi służono lecz aby służyć innym” (Mt 20, 28) wygłosił salwatorianin, ksiądz Łukasz Kleczka.

Zawarte w wykładzie cenne konkluzje były wskazówkami dla liderów w czekającej ich pracy na rzecz wspólnoty parafialnej i potrzebujących. Przedstawicielka archidiecezji Małgorzata Antoniak przeanalizowała na zakończenie wspólnie z uczestnikami formacji priorytetowe grupy zadań. Należą do nich m.in.: organizowanie warsztatów tematycznych poświęconych problemom rodziny, ofiarowanie modlitewnego wsparcia rodzinom imigrantów, których członkowie są zagrożeni deportacją lub więzieniem, otoczenie opieką samotnych, starszych lub chorych, przebywających w hospicjach, czy działania na rzecz praw pracowniczych.

Już wkrótce 52 osoby, które były słuchaczami sześciu sesji szkoleniowych podczas uroczystych niedzielnych mszy świętych w swoich parafiach zostaną przedstawione wspólnocie, a następnie z rąk kapłana otrzymają błogosławieństwo na drogę służby Bogu i bliźniemu oraz zaświadczenia o ukończenia formacji.

Według Małgorzaty Antoniak zorganizowanie formacji liderów parafialnych jest szczególnie cenną inicjatywą w ogłoszonym przez papieża Franciszka  – Roku Miłosierdzia.

Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Duszpasterstwo Imigranci – Imigrantom dla Polonii jest organizacją niedochodową, stworzoną w celu niesienia pomocy Polakom przez Polaków, działającą przy Archidiecezji Chicago od 2008 r. Ideami duszpasterstwa są wszelkie formy działania wspierające jedność, pomoc i sprawiedliwość.

Metody działania zostały zaczerpnięte z dokumentu końcowego, opracowanego pod kierunkiem obecnego papieża Franciszka, podczas V Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Brazylii w 2007 r.

 • DAR_4236
 • DAR_4240
 • DAR_4243
 • DAR_4245
 • DAR_4248
 • DAR_4250
 • DAR_4253
 • DAR_4256
 • DAR_4258
 • DAR_4259
 • DAR_4262
 • DAR_4264
 • DAR_4266
 • DAR_4269
 • DAR_4270
 • DAR_4272
 • DAR_4274
 • DAR_4276
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*