Polonijne obchody 69. rocznicy Monte Cassino

Udziałem w mszy świętej odprawionej w kościele św. Pryscylii rozpoczęli obchody 69. rocznicy zdobycia Monte Cassino weterani z 3 Dywizji Strzelców Karpackich i 5 Kresowej Dywizji Piechoty, którzy 18 maja 1944 zdobywali klasztor benedyktynów. 

Rocznicowe uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele św. Pryscylii w intencji poległych, zmarłych i żyjących uczestników walk o Monte Cassino

Rocznicowe uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele św. Pryscylii w intencji poległych, zmarłych i żyjących uczestników walk o Monte Cassino

Historyczne zwycięstwo podkomendnych gen. Władysława Andersa otworzyło wojskom sprzymierzonym drogę na Rzym. Do tych wydarzeń nawiązał w swoim kazaniu ks. proboszcz Idzi Stacherczak przypominając, że na polskim cmentarzu wojskowym u stóp wzgórza jest ponad tysiąc żołnierskich mogił, które stały się miejscem wiecznego spoczynku dla Polaków podążających z syberyjskiej zsyłki i piasków libijskiej pustyni do utraconej ojczyzny.

Wartę honorową przy ołtarzu zaciągnęli członkowie Towarzystwa Historycznego Armii Polskiej, spadkobiercy tradycji żołnierskiej 12 Pułku Ułanów Podolskich, którego żołnierze jako pierwsi dotarli na wzgórze. Ubrani w historyczne mundury, prezentowali sztandary organizacji weterańskich skupiających uczestników tamtych wydarzeń.

W żołnierskim obiedzie, który był drugą częścią uroczystości rocznicowych, udział wzięło około stu osób. W gronie gości honorowych obecni byli weterani z innych jednostek Wojska Polskiego. Gratulacje weteranom złożył zastępca konsula generalnego Robert Rusiecki oraz wiceprezes 5KDP Stanisław Kielar.

Kulminacyjnym momentem spotkania było przekazanie przez prezesa “Karpatczyków” Henryka Ścigałę sztandaru 3DSK do Stowarzyszenia Historycznego Armii Polskiej. Ślubowanie na sztandar złożył dowódca grupy, porucznik Grzegorz Dąbrowski.

– Dla nas jest to niesamowity zaszczyt i honor, że będziemy mogli prezentować ten sztandar na wielu patriotycznych spotkaniach i uroczystościach. Ostatni żyjący “Karpatczycy” powierzyli nam swój sztandar kierując się przekonaniem, że będziemy go godnie prezentować i pokazywać młodemu pokoleniu wraz z wiedzą historyczną dotyczącą ich jednostki – mówił po przyjęciu sztandaru Grzegorz Dąbrowski.

Popołudnie żołnierskie w restauracji “Lone Tree Manor” uświetniły dzieci ze szkoły im. gen.Władysława Andersa, które przygotowały i wystawiły okolicznościowy program o polskich żołnierzach walczących pod Monte Cassino.

Tekst i zdjęcia:

AB/NEWSRP

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*