Polonijne obchody 1050. rocznicy chrztu Polski

chrzest_SHAPERząd Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Senatu RP ustanowił 2016 Rokiem Uroczystych Obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski, zobowiązując wszystkich Polaków na świecie do uczczenia pamiętnej daty 966 roku. Do uroczystości dołączy chicagowska Polonia.

W rocznicę tego wydarzenia w Chicago został powołany komitet organizacyjny, który zajmie się przygotowaniem uroczystości poświęconej temu wielkiemu jubileuszowi. Komitet składający się z przedstawicieli różnych polonijnych organizacji zaprasza całą Polonię, jej stowarzyszenia, parafie oraz firmy, aby aktywnie włączyły się w tegoroczne uroczystości.

Polonia amerykańska, zamieszkująca Chicago jubileusz chrztu będzie obchodzić 28 sierpnia 2016 roku w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville w Indianie, będzie je kontynuować także w parafiach Archidiecezji Chicagowskiej.

– W XX wieku pokazaliśmy, że potrafimy i chcemy pamiętać o tym, skąd wywodzą się nasze chrześcijańskie korzenie. W 1926 roku po raz pierwszy i po raz kolejny w Roku Millenijnym w 1966 zebrała się w Chicago ogromna rzesza rodaków, by upamiętnić chrzest Polski i jego znaczenie dla naszego narodu. Do dziś żyją uczestnicy tych wydarzeń. Są również wśród nas tacy, którzy uczestniczyli w uroczystościach millenijnych w kraju, w trudnych dla niego czasach komunizmu – mówi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów, dyrektor krajowy KPA Andrzej Gędłek.

O chicagowskich obchodach 1000. rocznicy chrztu Polski, które celebrowano w Wietrznym Mieście 28 sierpnia 1966 r. „Dziennik Związkowy” wówczas pisał: „Potężna Manifestacja na Soldier Field – Kerner i mayor Daley na otwarciu – Malownicze pokazy polskich tańców narodowych – Panorama historycznych wydarzeń – 90 000 ludzi na trybunach – 10 000 na stadionie – Masowy udział duchowieństwa i sióstr zakonnych – Chór 1200-osobowy z akompaniamentem 50-osobowej orkiestry symfonicznej – Orędzie prymasa Polski do Polonii – Specjalnie ułożona msza św. celebrowana w 3 językach – Arcyb. Cody, główny celebrant, mówi o zasługach Polski dla chrześcijaństwa i wznosi po polsku okrzyk na cześć Prymasa Polski i narodu polskiego – Prezes Rozmarek niósł w delegacji dary w czasie mszy św.” (zachowana oryginalna pisownia).

– Trudno oczekiwać, by udało się zorganizować uroczystości o podobnej skali co przed 50 laty, jednak spodziewamy się bardzo licznego udziału nie tylko Polonii, ale i naszych amerykańskich przyjaciół – zapewnia Gędłek. Przypomina, że organizatorem uroczystości przed 50 laty była Archidiecezja Chicagowska, dysponująca funduszami znacznie przewyższającymi budżet obecnego komitetu organizacyjnego. – Stąd ten rozmach, o którym możemy tylko pomarzyć – mówił Gędłek podczas kolejnego już spotkania komitetu, które w poniedziałek odbyło się w siedzibie ZNP. Jego członkowie liczą, że podobnie jak pół wieku temu udział w uroczystościach wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych Polski i Stanów Zjednoczonych.

Na poniedziałkowym zebraniu przedstawiono projekty sceny i ołtarza, których budową zajmą się rzemieślnicy zrzeszeni w stowarzyszeniu budowlańców PACBA. Projekt autorstwa Anny Cisoń zostanie poddany pod dalszą dyskusję. Komitet wystosował apel do polonijnych biznesów, organizacji i stowarzyszeń o finansowe wsparcie, które umożliwi godne uczczenie wydarzenia, które uznawane jest za powstanie Państwa Polskiego. Termin następnego zebrania ustalono na 6 kwietnia.

W skład komitetu organizacyjnego weszli: Andrzej Gędłek – krajowy dyrektor KPA, o. Łukasz Kleczka – kustosz Sanktuarium w Merillville, Frank Spula – prezes ZNP i KPA, Robert Rusiecki – konsul RP w Chicago, ks. Robert Fedek – delegat arcybiskupa metropolity Chicago ds. Polonii, Bogdan Strumiński – wiceprezes KPA IL, Micheline Jamiński – wiceprezes ZPRKA, Kazimierz Panek – krajowy dyrektor KPA, Adam Grabowski – prezes PACBA, Robert Radkowski – menedżer dystryktu Midwest PSFCU, Józef Cikowski – prezes ZPP, Jan Kopeć – prezes ZKP, dr Kornelia Król – prezes PAMS, Mirosław Sojka-Topór – kierownik artystyczny, Jan Loryś – historyk, Muzeum Polskie w Ameryce i Anna Cisoń – grafik.

– Wierzymy w to, że apel o wspólne celebrowanie tej wielkiej uroczystości zostanie przyjęty przez całe środowisko polonijne – mówi w imieniu komitetu organizacyjnego przewodniczący. – Stefan kardynał Wyszyński powiedział: „Sztuką umierać jest dla ojczyzny, ale największą sztuką jest żyć dla niej”. Postarajmy się, abyśmy wspólnie wypełnili to, co jest nam wręcz powierzone.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel: (708) 533-1712 lub a.gedlek@op.pl

Andrzej Kazimierczak

a.kazimierczak@gmail.com

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*