Polonia częścią obchodów 200-lecia Illinois

Polonia częścią obchodów 200-lecia Illinois

Komisja obchodów 200-letnia stanu Illinois zachęca wszystkie społeczności, również polską, do wspólnego świętowania jubileuszu. Wszystkie polonijne instytucje mogą organizować własne wydarzenia pod auspicjami specjalnego komitetu, stając się w ten sposób częścią stanowych obchodów. O tym, jak się włączyć w uroczystości rocznicowe mówiła podczas spotkania z polsko-amerykańską społecznością wysłanniczka gubernatora, Tonya Lamia, wicedyrektorka komisji Illinois Bicenntennial.

W spotkaniu, które odbyło się 20 grudnia w siedzibie Związku Narodowego Polskiego w Chicago z inicjatywy wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej, udział wzięło około trzydziestu osób – przedstawicieli różnych środowisk polonijnych, w tym również mediów. Przybyłych powitali sekretarz ZNP Charles Komosa i Mirosław Michael Niedziński, prezes KPA wydziału na stan Illinois.

Podatniku! Nie martw się…

Jak wyjaśniła Tonya Lamia, wicedyrektorka Illinois Bicenntennial, ponadpartyjnej komisji koordynującej obchody jubileuszu, są one sponsorowane przez sektor prywatny i nie będą finansowane z kieszeni podatnika.

Przypomniała, że inauguracja trwających rok obchodów odbyła się 3 grudnia na chicagowskim Navy Pier – z udziałem różnych społeczności, także polskiej. – Kulminacyjnym momentem obchodów będzie cykl imprez zaplanowanych na 26 sierpnia 2018 r., kiedy to uchwalono konstytucję stanu. Obchody zwieńczy gala w Springfield 3 grudnia 2018 r., dokładnie w dniu setnej rocznicy przyłączenia Illinois do Unii – powiedziała Lamia.

 

Rejestrujcie swoje wydarzenia

Przedstawicielka administracji gubernatora Bruce’a Raunera zachęciła do zapoznania się z planem obchodów w witrynie: Illinois200.com oraz na Twitterze: #IllinoisProud i Facebooku: Illinois 200.

Lamia apelowała do polonijnych instytucji – a na spotkaniu reprezentowanych było wiele z nich – by zarejestrowały planowane przez siebie wydarzenia w stanowej witrynie, co umożliwi ich świętowanie oraz upamiętnienie pod patronatem komisji Illinois Bicenntennial, dzięki czemu staną się częścią oficjalnych jubileuszowych obchodów.

W tym celu na stronie internetowej należy najpierw wybrać opcję „weź udział” (Participate), a następnie formularz podania o poparcie stanu dla organizowanego wydarzenia (Application for Endorsement of Event). – Dopełnienie tej formalności jest bardzo proste, ale daje wiele korzyści, wśród których jest umieszczenie wydarzenia planowanego przez daną instytucję w witrynie i w oficjalnym harmonogramie obchodów – podkreślała Lamia.

Polonijne inicjatywy w stanowych obchodach

Wysłanniczka gubernatora wyraziła żywe zainteresowanie umieszczeniem w programie stanowego jubileuszu takich polonijnych wydarzeń jak Parada 3 Maja,110-lecie „Dziennika Związkowego” i obchody 100-lecia niepodległości Polski. Lamia podziękowała też za kopię kalendarza na rok 2018 wydanego przez nasza gazetę, upamiętniającego udział Polonii w odzyskaniu wolności przez Rzeczypospolitą.

Prezes wydziału stanowego KPA Mirosław Michael Niedziński powiedział, że pracuje nad internetowym kalendarium polonijnych imprez, które mogłyby się odbyć w ramach dwustulecia Illinois. Podobnie jak Lamia zachęcał polonijne organizacje, aby zarejestrowały w witrynie stanu planowane przez siebie inicjatywy i stały się częścią historycznych obchodów.

Alicja Otap
a.otap@zwiazkowy.com

 

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*