Podziękowania za policyjną służbę w 16. Dystrykcie

Podziękowania za policyjną służbę w 16. Dystrykcie

16. District, CPD   |   5151 N. Milwaukee Ave. Chicago, IL 60630   |   tel. (312) 742-4480

 

Wyrazy uznania dla funkcjonariuszy za ich służbę i podziękowania skierowane do lokalnych mieszkańców wypełniły świąteczne spotkanie z policją w parafii św. Konstancji, które prowadziła komendant 16. Dystryktu Maureen Biggane

Podczas świątecznego weekendu Memorial Day – Dnia Pamięci Narodowej – policjanci 16. Dystryktu Policji Chicagowskiej spotkali się z mieszkańcami północno-zachodniej części miasta, głównie z przedstawicielami parafii św. Konstancji. Spotkanie odbyło się 25 maja, w sobotę, bezpośrednio po zakończeniu wieczornej mszy.
Wydarzenie odbyło się pod hasłem ,,Faith & Action Outdoor Roll Call” (wiara i imienne wezwanie do apelu). To nowa inicjatywa w 16. Dystrykcie, mająca na celu zacieśnianie współpracy między policją i mieszkańcami, poprzez zbliżenie stróżów prawa do lokalnej społeczności, budowanie coraz lepszych warunków wzajemnego zaufania i przekazywanie informacji o stanie bezpieczeństwa.
Była to również doskonała okazja do wzajemnego poznania się mieszkańców dystryktu, do wymiany opinii oraz przekazania oczekiwań wobec stróżów prawa i osobistego spotkania z policjantami pełniącymi służbę w danym rewirze.
Trzydziestu policjantów, którym towarzyszyła komendant 16. Dystryktu, Maureen Biggane, oczekiwało na wiernych opuszczających świątynię przed budynkiem szkoły parafialnej.
Spotkanie rozpoczęła komendant Biggane. – Mamy zaszczyt pełnić dla was służbę. Dziękujemy społeczności św. Konstancji za dzisiejszą tu obecność – powiedziała Biggane.
W krótkiej wypowiedzi komendant podziękowała lokalnej społeczności za współpracę i wyraziła ,,mieszkańcom wdzięczność za wspieranie policji przy wypełnianiu służbowych obowiązków”. Komendant Biggane zwróciła się do obecnych na spotkaniu policjantów z wyrazami uznania i szacunku ,,za wszystko to, co robią każdego dnia”, jednocześnie podkreślając, że dane zawarte w statystykach są dowodem ich rzetelnej, pełnej poświęcenia służby.
Przytaczając kilka przykładów komendant mówiła m.in.: o spadku liczby kradzieży oraz o dokonywanych przez policjantów zatrzymaniach.
W części poświęconej zadawaniu pytań zabierający głos głównie wyrażali szczere podziękowania pod adresem policji i zapewniali, że dzięki pełnionej przez funkcjonariuszy służbie czują się bezpieczni na ulicach i w miejscu zamieszkania w rejonie Jefferson Park.
Siostra Anna Strycharz w imieniu księdza proboszcza Ryszarda Miłka – nieobecnego z powodu wizyty w Rzymie –  podziękowała policjantom za ich służbę i ochronę podczas uroczystości religijnych i procesji oraz zapewniła o modlitwie w intencji policjantów.
Spotkanie z wiernymi kościoła św. Konstancji w dużym stopniu było skierowane do społeczności polskojęzycznej, która stanowi znaczną część członków tej parafii.
Zacieśniająca się od kilku miesięcy kooperacja z policją polega również na publikowaniu w ,,Dzienniku Związkowym” informacji oraz ostrzeżeń istotnych z punktu widzenia policji.
Komendant Maureen Biggane zapewniła, że w 16. Dystrykcie Policji Chicagowskiej pracują osoby mówiące po polsku, a nawet jeśli są niedostępne w danym momencie, w służbie polskiej społeczności zawsze gotowy jest pomóc jej mąż, Johnny Pasiewicz,  sierżant policji biegle mówiący po polsku.
Pamiątkowe zdjęcia zakończyły spotkanie z policjantami 16. Dystryktu.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 • DAR_8929
 • DAR_8931
 • DAR_8933
 • DAR_8934
 • DAR_8936
 • DAR_8938
 • DAR_8940
 • DAR_8942
 • DAR_8944
 • DAR_8946
 • DAR_8950

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*