Plany do Medigap – rzecz o Medicare Suplements

Plany do Medigap – rzecz o Medicare Suplements

Plany do Medigap to kolejna porcja ważnych informacji dotyczących Medicare. Plany Medigap są to polisy ubezpieczeniowe sprzedawane przez prywatne firmy ubezpieczeniowe służące do uzupełnienia luk oryginalnego Medicare, czyli części A i części B.

Plany Medigap zwane inaczej suplementami do Medicare pokrywają w całości lub częściowo udział własny (deductible) i udział wspólny (co-insurance), jak również opłaty stałe(co-payments) w momencie, w którym oryginalne Medicare zatwierdzi usługę jako potrzebną medycznie. Niektóre z suplementów do Medicare mogą pokrywać usługi nie zawarte w pakiecie oryginalnego Medicare, takie jak zabezpieczenie w trakcie podróży zagranicznej.

Suplementy do Medicare pogrupowane są w standardowe pakiety oznaczone literami alfabetu (od A do N) z wyjątkiem stanów Massachusetts, Minnesota i Wisconsin.
Wejście w 65 rok życia lub wystartowanie część B Medicare rozpoczyna 6 miesięczny początkowy okres zapisowy (OEP) dla planów Medigap, w którym to okresie plany typu Medicare Suplements muszą być zatwierdzone dla nowych posiadaczy Medicare bez względu na ich ówczesny i poprzedni stan zdrowia (pre–existing condition).

Większość planów typu Medicare Suplement pokrywa wszystkie lub część z poniższych kosztów:

Koszty części A Medicare:
Udział wspólny (co-insurance) i benefity szpitalne
Udział własny (deductible)
Pokrycie na dodatkowe 365 dni pobytu w szpitalu w momencie, w którym pokrycie z oryginalnego Medicare zostało wyczerpane
Udział wspólny (co-insurance) i opłaty stałe (co-payments) związane z pobytem w hospicjum
Udział wspólny (co-insurance) związany z pobytem w tzw. skilled nursing facility

Koszty części B Medicare:
Udział własny (deductible), udział wspólny (co-insurance) i opłaty stałe ( co-payments)

Opłaty niestandardowe
Koszt pierwszych trzech pints krwi

Dodatkowo koszty:
Wizyty na pogotowiu w trakcie pobytu za granicą
Serwisów prewencyjnych nie pokrywane przez oryginalne Medicare

Beneficjenci planów typu Medigap mogą zaopatrzyć się w część D Medicare tylko poprzez zapisanie się na indywidualne plany typu PDP (plany zniżkowe na leki na receptę).
Przypominam, że osoby, które nie zapisały się na część D przy wejściu w Medicare lub posiadały pokrycie z pracy pokrywające koszty leków, ale nie będące tzw. „creditable coverage” (pokryciem będącym odpowiednikiem co najmniej pokrycia planu części D) będą odpowiedzialne za dożywotnią karę, chyba że zakwalifikują się na Low Income Subsidy zwane inaczej „Extra Help”.

Rodzaje planów, które nie są planami typu Medigap:

Medicare część A i B
Plany typu Medicare Advantage (część C) takie jak na przykład HMO, PPO, PFFS, SNP lub MSA
Medicare Cost Plans
Plany zniżkowe na leki na receptę w Medicare (część D)
Medicaid
Plany pracownicze
TRICARE
Plany VA
Plany Long Term Care
Indian Health Service, Tribal i Urban plans

Z przykrością musimy zaznaczyć, że ze względu na ustawę MACRA z 2015 roku, dotyczącą zmian do planów typu Medigap począwszy od 1 stycznia 2020, plany typu suplement F pokrywające nawet udział własny (deductible) do części B Medicare, nie będą już osiągalne dla nowych beneficjentów. Jednak osoby posiadające Medicare Suplement F przed 1 stycznia 2020 roku mogą utrzymać go po tej dacie.

Robert Sobczak-Słomczewski, MBA
Studiował na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, University of Applied Science FHTW, Berlin oraz Keller Graduate School of Management, Chicago. Licencjonowany agent ubezpieczeniowy działający na terenie stanów: Illinois, Arizona, Florida, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Missouri, South Carolina, Texas, Virginia i Wisconsin. W pełni certyfikowany do pomocy również w sprawach ubezpieczeń Medicare.
Współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń na zdrowie, życie i przyszłość. Współtwórca projektów Obamacare HotlineTM, Medicare po polsku, Zdrowie Życie Przyszłość.
Jego pasją są ludzie i świadczenie im wielopoziomowej pomocy. Wspiera lokalne fundacje charytatywne. Nie boi się konkurencji i obala mity dotyczące ubezpieczeń. Drażni go niesprawiedliwość i głupota. Cieszy się z sukcesów ludzi z pasją.

 

 

fot.123RF

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*