Pierwszoklasiści ze szkoły polskiej im.gen.Andersa – pasowani na uczniów

W  szkole im. gen. Wł. Andersa w Chicago odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Wszystkie pierwszaki w odświętnych strojach przybyły do szkoly. Uczniowie mieli na głowach niebieskie czapeczki, w rękach trzymali maki, symbol szkoly.

Pierszoklasiści już jako pełnoprawni uczniowie

Pierszoklasiści już jako pełnoprawni uczniowie      fot.arch.szkolne

Uroczystość rozpoczęło wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu. Następnie pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny – były piosenki i wierszyki. Po części artystycznej nastąpiła część oficjalna.

Przy sztandarze dzieci z przejęciem powtarzały tekst ślubowania czytany przez wychowawczynię jednej z klas pierwszych, Marię Ciastoń.

Każdy pierwszoklasista był osobiście pasowany na ucznia klasy pierwszej przez dyrektor Wandę Penar. Był to niezwykły moment dla uczniów, rodziców i wychowawców. Dzieci otrzymały również dyplomy i pamiątkowe książeczki.

Agata Wodzinski

452447

 

                                                                                          

                              

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*