Parafia św. Władysława służy Polonii od stu lat

Parafia św. Władysława służy Polonii od stu lat

Stojąca w pobliżu skrzyżowania ulic Long i Belmont w Chicago świątynia pod wezwaniem św. Władysława była w minioną niedzielę miejscem uroczystości jubileuszu stulecia istnienia parafii. Honorowym celebransem jubileuszowego nabożeństwa był duszpasterz naszej archidiecezji, kardynał Francis George.

Głównym celebransem rocznicowej mszy świętej był Jego Eminencja, kardynał Francis George

Głównym celebransem rocznicowej mszy świętej był Jego Eminencja, kardynał Francis George

W wygłoszonym kazaniu Jego Eminencja gratulował Polonii przywiązania do wiary katolickiej i zaangażowania w jej krzewienie. Powiedział, że dzielnice ulegają zmianom, ludzie przychodzą i odchodzą, ale pomimo że ci, którzy tę parafię zbudowali, są już w innym miejscu, to ich dzieło pozostało i trwa.
Szczególnie na przełomie XIX i XX stulecia Polacy w Chicago byli inspiratorami powstawania kolejnych parafii. Pomimo {nie najlepszych} warunków ekonomicznych, w jakich żyli,  przyczynili się do wybudowania licznych świątyń na terenie chicagowskiej metropolii, dając świadectwo przywiązania do wiary i Kościoła oraz polskich tradycji i obrzędów kościelnych. Kardynał podziękował Polakom za taką postawę na przestrzeni dziesięcioleci.
W koncelebrze udział wzięli: biskup pomocniczy Andrzej Wypych, prowincjał ojców jezuitów z Krakowa, o. Wojciech Ziółek, przełożony chicagowskiej wspólnoty ojców jezuitów, ojciec Jerzy Sermak oraz liczne grono polonijnych duszpasterzy z proboszczem parafii, ojcem Markiem Janowskim, który od blisko roku wraz z ojcem Damianem Mazurkiewiczem otacza duszpasterską opieką miejscową wspólnotę wiernych.
Sto lat to spory kawał historii Polonii amerykańskiej, która w warunkach początku dwudziestego wieku budowała w Chicago kościół pod wezwaniem św. Władysława – powiedział proboszcz parafii o. Marek Janowski, przypominając zarys historii parafii.
W 1914 roku wzniesiona została świątynia, która służyła wiernym do połowy lat pięćdziesiątych. Obecnie stanowi część budynku “starej szkoły”. Jej budowniczym był ks. Ferdynand Ścieszka. Za probostwa ks. Stanisława Czaplewskiego, który kierował parafią od 1924 roku do 1966 roku, wybudowany został obecny kościół, konsekrowany w 1956 roku. Przez lata kościół zmieniał swój wygląd. Był remontowany i rozbudowywany. Kilka lat temu, za kadencji ks. Jana Kapłana jako proboszcza, wnętrze świątyni zostało odnowione.
Przy parafii działa wiele grup modlitewnych. “Złoty okres” w działalności parafii przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte minionego wieku, kiedy ten rejon Chicago był zamieszkany głównie przez Polaków. Jednak ze względu na migrację wewnętrzną ludności polonijnej coraz więcej wiernych jest pochodzenia latynoskiego. Parafia również stara się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Historię parafii ukazuje wystawa, którą po mszy wierni mogli oglądać w sali pod kościołem.
Dumy ze wspólnoty kościoła św. Władysława nie krył biskup Andrzej Wypych, który powiedział, że jest mu bardzo bliska, bo tutaj stawiał swoje pierwsze kroki duszpasterskiej posługi po przyjeździe z Polski.
– Mogę powiedzieć, że wracam do domu i bardzo się cieszę, że ta uroczystość jubileuszu stulecia ma tak podniosły charakter. Miło mi było widzieć na niej konsula Roberta Rusieckiego, radnego Ariela Reboyrasa i wszystkich przedstawicieli organizacji polonijnych, którzy obok parafian zaszczycili jubileusz swoją obecnością – powiedział biskup Andrzej Wypych, dziękując ojcom jezuitom, że podjęli się budowania wspólnoty poprzez pracę z rodzinami i współpracę z Kościołem chicagowskim.
Obejmując przed rokiem parafię św. Władysława ojcowie jezuici wpisują się w stuletnią historię tej parafii. To niewątpliwie powód do dumy i zadowolenia, ale jednocześnie obowiązek, który starają się godnie i z pożytkiem dla wiernych i Kościoła wypełniać, mówił superior o. Jerzy Sermak.
– Kościół jest jeden, Kościół jest chrystusowy, a my jako Towarzystwo Jezusowe zawsze staramy się temu Kościołowi służyć wszędzie tam, gdzie jest potrzeba – powiedział ojciec superior.
Stulecie zakończył bankiet z udziałem około 350 osób, który odbył się w kompleksie restauracyjno-bankietowym Jolly Inn.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*