Parada 3 Maja na małym minusie

Parada 3 Maja na małym minusie

Na przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej Parady 3 Maja Komitet Organizacyjny Parady zgromadził 26 751 dolarów. Wydanych zostało 29 943 dol. Niedobór w kwocie nieco ponad trzech tys. dol. pokryty został z konta Komitetu Organizacyjnego Parady, które na koniec listopada opiewało na kwotę ponad 46 tysięcy dolarów. Taki stan finansów przedstawiono na zebraniu sprawozdawczym. 

parada

Kandydatki do tytułu Królowej Parady rywalizowały o koronę i stypendia
fot.AB/NEWSRP

4 grudnia w siedzibie Związku Klubów Polskich przy 5835 W. Diversey w Chicago odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego, na którym przewodniczący Tadeusz Czajkowski przedstawił sprawozdanie finansowe z tegorocznej Parady 3 Maja.

Najpoważniejszym z wydatków była opłata za pozwolenie władz miasta Chicago na zorganizowanie parady, za które Komitet zapłacił 10 tys. dolarów. Na stypendia dla laureatek Konkursu Królowej Parady wydano 4,5 tys. dolarów. Zorganizowanie wyborów kosztowało kolejne 4,5 tysiąca. Koszt wynajęcia trybuny i nagłośnienia sięgał 4 250 dolarów. Blisko dwa tysiące kosztowało ubezpieczenie, nie licząc jeszcze szeregu mniejszych wydatków.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o terminie przeprowadzenia wyborów Królowej Parady 2014. Konkurs zaplanowano na 4 kwietnia. Do 16 lutego przyjmowane będą zgłoszenia uczestniczek, które podobnie jak i w tym roku rywalizować będą o diadem królowej i trzy stypendia na kwotę 4,5 tysiąca dolarów. Do udziału mogą zgłaszać się uczennice ostatnich klas licealnych oraz studentki pierwszego, drugiego i trzeciego roku. Przygotowaniem wyborów zajmuje się Andrzej Brach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 773-934-1720. Kolejne zebranie Komitetu zaplanowano na 16 stycznia.

Tekst i zdjęcie: AB/NEWSRP

 

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*