Pamiętamy św. Jana Pawła II

Pamiętamy św. Jana Pawła II

Po raz czternasty Gmina 91 Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance, PNA) celebrowała rocznicę urodzin Karola Wojtyły, czyli Polskiego Papieża, św. Jana Pawła II.

W sobotę 18 maja uroczystości zaczęły się w ogrodzie PNA przy papieskiej sośnie, pod którą umieszczono kamień z napisem: „ A żywym zostaniesz na zawsze wśród nas. Członkowie ZNP i cała Polonia”. Do tradycji należy już przygotowanie przez zarząd Gminy żółtych baloników, które pod koniec uroczystości zostały wypuszczone, aby przenieść do Ojca Świętego życzenia, prośby i intencje. Po raz pierwszy urodziny papieża obchodzono w gminie w 2005 roku.

Ponieważ w sobotę pogoda niestety nie dopisała, główne obchody odbyły się w siedzibie PNA, gdzie prezeska Gminy 91 Stanisława Rawicka przywitała przybyłych i przedstawiła program spotkania. Były wspomnienia, poezja i śpiewy – przede wszystkim ulubiona przez papieża-Polaka „Barka” w wykonaniu 11-letniej Izabeli Mora. Wiersze Karola Wojtyły odczytała Irena Frąckiel, a zarząd w osobach Stanisława Rawicka (prezes), Elżbieta Cimochowicz (wiceprezes), Maria Roszek (marszałek), Tomasz Dąbrowski (wiceprezes), Marek Duszczyk (sekretarz finansowy) i Michał Niemkiewicz (sekretarz korespondencyjny) przygotował tradycyjny poczęstunek, czyli wadowickie kremówki.

Gmina 91 (z ponad 100-letnią tradycją) zaprasza wszystkich do uczestnictwa w inicjatywach związkowych, których w ciągu roku nie brakuje.

Tekst: Bożena Jankowska

Zdjęcia: Tomasz Dąbrowski

  • 4 przy kamieniu
  • 2 dziewczynka
  • 5 kremówki
  • 3 pod sosną
  • 1 Stasia
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*