O Janie Karskim w Muzeum Polskim. Wystawa otwarta

W chicagowskim Muzeum Polskim w piątek otwarto wystawę zatytułowaną “The World Knew: Jan Karski’s Mission for Humanity”. W uroczystości otwarcie ekspozycji wziął udział m.in. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie, które wystawę przygotowało.

Wystawa przybliża niebezpieczną misję Jana Karskiego w czasie II wojny światowej w okupowanej przez hitlertowskie Niemcy Polsce.

Karski dwukrotnie przebywał na terenie warszawskiego getta, a także w nazistowskim obozie tranzytowym w mundurze strażnika. Podjął się roli emisariusza, gdyż chciał powiadomić Europę i Stany Zjednoczone o prowadzonej przez hitlerowskie Niemcy eksterminacji Żydów. Niestety, jego wysiłki zostały zignorowane przez prezydenta Roosevelta i innych światowych przywódców.

Właśnie się nakładem Georgetown University Press ukazało nowe, wzbogacone amerykańskie wydanie naocznego raportu Karskiego z 1944 roku Story of a Secret State (Tajne państwo), ze wstępem Madeleine Albright, byłej sekretarz stanu USA.

Po wojnie Karski przez 40 lat był profesorem School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown. Studentami Karskiego byli m.in.: gubernator stanu Illinois Pat Quinn i senator Dick Durbin.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Historii Polski w Warszawie we współpracy z Jan Karski Educational Foundation, sponsorowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej www.jankarski.net

Czynna będzie do 19 maja.

Muzeum Polskie w Ameryce mieści się pod adresem 984 N. Milwaukee Avenue w Chicago

(źródło: Muzeum Polskie)

Cincopa WordPress plugin

Categories: Kultura, Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*