Nowy zarząd Fundacji Kościuszkowskiej w Chicago

Zarząd chicagowskiego oddziału Fundacji Kościuszkowskiej wraz z gospodarzami spotkania i zaproszonymi gośćmi
fot.FK-Chicago

Chicagowski oddział Fundacji Kościuszkowskiej przyjął przysięgę od nowego zarządu, który będzie kierował organizacją w 2017 r. Na kolejną kadencję na stanowisko prezesa została wybrana prof. Lidia Filus, szefowa katedry matematyki na Northestearn Illinois University.

Do zarządu organizacji zostali też ponownie wybrani: wiceprezes – Anna Kordylewska, genetyk, b. pracownik naukowy Uniwersytetu Chicagowskiego, sekretarz – Jolanta Pawlikowska, wokalistka i muzyk, skarbnik – Witold Pawlikowski, emerytowany inżynier. Członkiniami zarządu zostały – Maria Zakrzewska, pedagog, była pracownica Chicagowskiej Biblioteki Publicznej i Czesława Kolak, wykładowczyni języka polskiego w NEIU.

Stanowisko męża zaufania i reprezentantki w radzie powierniczej krajowej Fundacji Kościuszkowskiej przypadło w udziale dr Ewie Radwańskiej, specjalistce endokrynologii reprodukcyjnej. Honorowym prezesem została dr Joanna Rudnicka, lekarka i naukowiec.

Jak przypomniała prowadząca spotkanie prof. Filus, chicagowski oddział fundacji ściśle współpracuje z Northeastern Illinois University (NEIU) i z Uniwersytetem Warszawskim (UW). Podkreśliła, że dzięki tej kooperacji rok temu na NEIU zostało otwarte centrum badań i wymiany naukowej między obiema uczelniami. Dodała, że z inicjatywy centrum NEIU był miejscem sympozjum naukowego z udziałem przedstawicieli obu uniwersytetów.

Spotkanie zakończył koncert. Utwory Mieczysława Karłowicza i Stanisława Moniuszki wykonały solistki Lira Ensemble: Ewa Kowcz-Fair (sopran) i Anna Mazur-Krawczyk (alt) przy akompaniamencie Marka Rachelskiego (fortepian). Program przygotowała i prowadziła Lucyna Migała, dyrektor artystyczny Lira Ensemble i jedna z założycielek chicagowskiego oddziału FK.

Przypomnijmy, że głównym zdaniem Fundacji Kościuszkowskiej jest finansowanie stypendiów na studia wyższe w USA i w Polsce, a także organizowanie letniego kursu kultury i języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prowadzenie obozów nauki języka angielskiego w Polsce. Fundacja już od ponad 90 lat pomaga zdobyć wyższe wykształcenie młodym Polakom oraz propaguje polską kulturę i naukę. Informacje na temat działalności organizacji można znaleźć na jej stronie internetowej: www.thekf.org.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*