Myśliwi i strzelcy uczcili stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Polonijni strzelcy godnie uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości fot.Jerzy Krawczyk

Członkowie Klubu Strzelecko – Myśliwskiego oraz Strzelcy w Chicago zorganizowali zawody z kolekcjonerskiej broni polskiej, której właścicielem jest prezes Klubu Strzelecko-Myśliwskiego w Chicago Wacław Ustupski. Okazją była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a celem charytatywna pomoc dla weteranów II wojny światowej.

Cały dochód z zawodów przeznaczony został dla weteranów w Polsce, którzy walczyli w II wojnie światowej, mają obecnie powyżej 90 lat i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

W porozumieniu z Fabryką Broni Radom, organizatorzy zawodów dysponują obecnie aktualną wiedzą na temat kilku zasłużonych weteranów w Polsce, którzy potrzebują pomocy finansowej.

Zawody zostały zorganizowane na strzelnicy klubowej, Klubu Srzelecko-Myśliwskiego w North Judson, w stanie Indiana. Punktualnie o godz. 10:00 am pierwsi zawodnicy równocześnie na pięciu stanowiskach rozpoczęło strzelanie. Każdy zawodnik był asystowany przez przeszkoloną osobę, która podawała na stanowisko strzeleckie już nabitą broń, gotową do strzału.

Zawodnicy strzelali do tarczy z odległości 45 stóp fot.Jerzy Krawczyk

Zawodnicy strzelali do swojej indywidualnej tarczy z odległości 45 stóp. Najpierw po 4 próbne strzały z pistoletu Vis wz-35, następnie już na punkty. Osiem strzałów oddano z pistoletu VIS wz-35, wyprodukowanego w latach 1936-1939, siedem z pistoletu NAGANT wz-1895, wyprodukowanego w latach 1931-1937, a dziesięć 10 z pistoletu MAG-98, wyprodukowanego w latach 1998-2001. Producentem wszystkich pistoletów była Fabryka Broni w Radomiu.

Suma wszystkich punktów stanowiła końcowy wynik dla poszczególnego zawodnika. Wygrał Grzegorz Barszcz, który uzyskał 214 punktów. Kolejne miejsca zajęli: Józef Rećko (171), Stanisław Buńda (163), Andrzej Mnichniak (160), Paweł Tomas (144), Stanisław Janas (136). Wśród kobiet najlepszą okazała się Iwona Klimowska, która gromadząc 95 punktów, wyprzedziła Katarzynę Ustupską (24) i Krystynę Bukowską (10). Kategorię juniorów wygrał Krzysztof Forenda, który uzyakał 22 pkt.

Iwona Klimowska nie dała swoim rywalkom większych szans fot.Jerzy Krawczyk

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy przygotowane specjanie na tę okazję.
Fabryka Broni w Radomiu przysłała jako donacje, swoje firmowe czapki, koszulki i znaczki.
Zorganizowano małą loterię fantową i sprawiedliwie kto miał szczęście w loterii, mógł sobie wybrać dowolną pamiątkę z Fabryki Broni Radom.

Jerzy Krawczyk

 • krawczyk
 • krawczyk1
 • krawczyk2
 • krawczyk3
 • krawczyk4
 • krawczyk5
 • krawczyk6
 • krawczyk7
 • krawczyk8
 • krawczyk9
 • krawczyk10
 • krawczyk11
 • krawczyk12
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*