Mirosław Niedziński ponownie prezesem KPA na stan Illinois. Dogrywka na dyrektora krajowego

Mirosław Niedziński ponownie prezesem KPA na stan Illinois. Dogrywka na dyrektora krajowego

Mirosław Niedziński został ponownie prezesem KPA na stan Illinois. W wyborach do zarządu organizacji nie miał kontrkandydata. Również kilku członków zarządu, ponownie ubiegających się o stanowiska, nie miało opozycji. Na urząd dyrektora krajowego indywidualnego odbędzie się dogrywka.

Urząd pierwszego wiceprezesa wygrał w wyborach 26 marca Bogdan Strumiński, który pokonał Michała Niemkiewicza (109-59 głosów), po tym jak wycofał się Krzysztof Wąż.

Drugim wiceprezesem KPA-IL została Stanisława Rawicka; jej rywal Robert Redliński zrezygnował z udziału w wyścigu.

Sześć miejsc dodatkowych wiceprezesów (spośród dwunastu kandydatów) wygrali: Irena Hercik (136 głosów), Anna Zalińska (135), Walter Bochenek (123), Bożenna Haszlakiewicz (121), Jacek Graca (119) i Kazimierz Panek (88).

Na urząd dyrektora krajowego indywidualnego odbędzie się dogrywka, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał zdecydowanej większości  głosów – 50 proc. plus 1. Ponownie staną w szranki Walter Żarnecki (zdobył 80 głosów I turze), Jolanta Kaczmarska-Waltos (47) i Joe Sobczak (45).

Dyrektorami krajowymi reprezentującymi KPA-Illinois zostali nieposiadający kontrkandydatów: Irene Moskal, Andrzej Gędłek i Anna Wierzbicka.

Przez aklamacje na stanowiskach utrzymali się urzędnicy niemający opozycji: sekretarz archiwista Jan Plachta, skarbnik Ewa Cholewiński i sekretarz finansowy Jolanta Grocholska.

Sekretarzem korespondencyjnym będzie – Albert Niedziński, a funkcjonariuszem porządkowym (ang. sergant at arms) – Franciszek Leśnicki. Obaj nie mieli konkurentów.

Będzie to druga kadencja Mirosława Niedzińskiego na stanowisku prezesa KPA-IL. Niedziński, z zawodu inżynier metalurg i wynalazca, ma nadzieję dalej prowadzić starania  o likwidację podziałów w społeczności polonijnej, które zapoczątkował podczas swej pierwszej kadencji oraz kontynuować akcje mające na celu obronę dobrego imienia Polonii, Polski i Polaków.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Na zdjęciu: zarząd KPA IL

fot.Ewa Malcher-Serocki

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*