Michael Gadzinski ustępuje z urzędu radnego Harwood Heights

Michael Gadzinski ustępuje z urzędu radnego Harwood Heights
Michael Gadzinski fot.harwoodheights.org

Michael Gadzinski fot.harwoodheights.org

Polski radny Harwood Heights Michael Gadzinski ma ustąpić w grudniu z urzędu. Powodem rezygnacji jest wykrycie faktu, że od kilku miesięcy Gadzinski nie mieszka w tej miejscowości. Przepisy Harwood Heights wymagają, by urzędnicy miejscy byli stałymi rezydentami tego miasteczka.

O ustąpieniu Gadzinskiego z urzędu powiadamia komunikat prasowy Franka Coconate, wieloletniego działacza Partii Demokratycznej. Jak informuje Coconate, Gadzinski mieszka w Chicago od ośmiu miesięcy w domu będącym własnością jego i żony.

W opinii Coconate’a, republikańska administracja Harwood Heights, wiedziała, że radny naruszył przepisy, ale ukrywała ten fakt, ponieważ Gadzinski jest jej sojusznikiem politycznym w radzie miasta.

Dodatkowo Coconate utrzymuje, że jeszcze dwóch innych republikańskich radnych wciąż zasiada w radzie Harwood Heights, choć mieszkają poza granicami miasteczka. Nie podaje jednak ich nazwisk.

Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z radnym Michaelem Gadzinskim i burmistrz Harwood Heights Arlene Jezierny chcąc uzyskać komentarz w tej sprawie. Do chwili oddawania do druku bieżącego numeru nie odpowiedzieli na nasze pytania.

Jak nam mówi mieszkanka Harwood Heights Caroline Jaworski chciałaby się dowiedzieć, dlaczego Gadzinski jeszcze sprawuje urząd radnego,mimo iż nie mieszka w Harwood Heights. Zdaniem naszej rozmówczyni powinien zwrócić do kasy miasta wynagrodzenie, które pobierał w okresie, w którym mieszkał w Chicago, czyli około 8 tys. dol. (miesięczne wynagrodzenie radnego wynosi tysiąc dolarów).

Poproszona o ocenę sposobu, w jaki Gadzinski sprawował urząd odpowiedziała, że „tak naprawdę nie wiadomo, co zrobił dla mieszkańców za wyjątkiem przebierania się rokrocznie za wielkanocnego zajączka i towarzyszenia pani burmistrz podczas lunchu w restauracji na koszt podatnika”.

Przypomnijmy, że Michael Gadzinski jest jednym z niewielu lokalnych polityków, którzy znają język polski. Gadzinski sprawuje też obowiązki przewodniczącego Partii Republikańskiej okręgu Norwood. Jest to funkcja społeczna, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia. Pracuje też jako asystent administracyjny komisarza ds. apelacji podatkowych Dana Patlaka. Na tym stanowisku otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ponad 58 tys. dolarów.

Harwood Heights, północno-zachodnie przedmieście Chicago, zamieszkuje ponad 8,5 tys. osób, z czego około jedną trzecią stanowią Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia.

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*