Matura w Kościuszce, czyli wielkiego sprawdzianu czas

20160430_091356

W minioną sobotę, 30 kwietnia, w najstarszej polonijnej szkole w Chicago, szkole im. Tadeusza Kościuszki, odbyła się druga część egzaminu maturalnego. Tydzień wcześniej, 23 kwietnia, młodzież wzięła udział w ustnej części egzaminu. Tegoroczni maturzyści, w liczbie 32, przedstawiali i omawiali swoje prezentacje na wybrany temat związany z polską kulturą, historią lub geografią.

Wybór tematów ustnych prezentacji był bardzo zróżnicowany. Uczniowie wybierali tematy dotyczące ich ulubionych miejsc w Polsce, rodzinnych miejscowości lub sylwetek sławnych Polaków, takich jak Jan Kochanowski, Maria Skłodowska-Curie czy Jan Matejko. Wśród maturzystów popularnością cieszyły się tematy dotyczące historii polskiej wojskowości i sportu. Wśród maturzystek dominowały tematy dotyczące literatury, sztuki, regionów turystycznych czy osiągnięć naukowych, a także życia w świecie dwóch kultur i języków.  Były też prezentacje dotyczące polskich kulinariów, folkloru i mniejszości religijnych w Polsce, a także bardzo ciekawa prezentacja dotyczące rozwoju ekonomicznego Polski po 1989 roku oraz relacji polsko-chińskich i historii harbińczyków, czyli polskiej społeczności w Chinach.

Druga część egzaminu, który odbył się w minionym tygodniu, obejmowała część językową, testującą sprawności językowe, i część pisemną. Część językowa, wzorowana na egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego, sprawdzała sprawność rozumienia ze słuchu, gramatykę, rozumienie tekstu czytanego i składała się z kilkunastu różnorodnych zadań o odmiennej tematyce. Część pisemna składała się z testu wiedzy o Polsce, obejmującym zagadnienia z historii, literatury i geografii, oraz kilkunastu tematów, na podstawie których należało napisać esej podparty argumentami, wiedzą i własnymi przemyśleniami. Tematy prac pisemnych dotyczyły różnych zagadnień – od recenzji ulubionej książki, poprzez teksty argumentacyjne, dotyczące wyborów życiowych młodych ludzi oraz roli polskiej kultury i tradycji w świadomości młodzieży polonijnej urodzonej i wychowywanej w Stanach Zjednoczonych, po eseje o roli dzieciństwa i wspomnień w życiu człowieka, podróży jako narzędzia poznawania innych kultur i uczącego szacunku dla  odmiennych obyczajów, tradycji i religii, czy tematy poruszające problem samotności i zagubienia młodzieży w erze mediów społecznościowych. Były także tematy dotyczące rozważań o świecie najwyższych wartości w życiu człowieka oraz tego, czy we współczesnym świecie możne je jeszcze odnaleźć.

W tym roku do egzaminu maturalnego w szkole Kościuszki przystąpiło 32 maturzystów, dla których był to ostatni sprawdzian wieńczący jedenastoletnią przygodę z polską szkołą. Przed nimi rok wytężonej pracy w ostatniej klasie szkoły amerykańskiej oraz wybór przyszłej drogi życiowej – kierunku studiów, a tym samym – kariery.

Anna Rosa

Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*