Matura 2019 Polskiej Szkole Katolickiej im. św. Ferdynanda w Chicago

Matura 2019 Polskiej Szkole Katolickiej im. św. Ferdynanda w Chicago

W sobotę 30 marca w Polskiej Szkole Katolickiej im. św. Ferdynanda w Chicago odbyła się matura. W uroczystym rozpoczęciu egzaminu brała udział dyrekcja szkoły i zaproszeni goście, również z Polski.

Był to wyjątkowy dzień dla naszych 24 maturzystów, a wydawało się, że było to zaledwie wczoraj, kiedy nasza młodzież w przepięknej sali w Oak Brook Terrace bawiła się na balu studniówkowym.

Minęło zaledwie kilka tygodni i niby ci sami, ale jakby bardziej dorośli młodzi ludzie ze skupieniem i z powagą przystępowali do ostatniego, poważnego egzaminu, zwanego egzaminem dojrzałości.

Był to dla nich dzień szczególny, ponieważ uroczyste rozpoczęcie Matury 2019 nastąpiło w obecności wielu zaproszonych gości. Sam Prezes Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski uroczyście inaugurował maturę w Polskiej Szkole im. Św. Ferdynanda w Chicago.

W uroczystości rozpoczęcia matury udział też wzięli: Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy ODN SWP Alicja Otap – redaktor naczelna ,,Dziennika Związkowego”, autorka podręczników szkolnych Małgorzata Pawlusiewicz wraz z Andrzejem Pawlusiewiczem oraz ksiądz Zdzisław Torba, proboszcz parafii św. Ferdynanda.

Po krótkim przywitaniu i błogosławieństwie ks. proboszcza Zdzisława Torby natąpiło uroczyste rozpoczęcie matur. Prezes Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski przedstawił bogaty program organizacji skierowany do młodego pokolenia Polonii, jak chociażby Światowe Zloty Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” czy najbliższe XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019. Przekazał też maturzystom życzenia szczęśliwego zdania egzaminów.

Następnie z życzliwymi słowami wystąpiły Alicja Otap i Małgorzata Pawlusiewicz, które gratulowały maturzystom dotychczasowych osiągnięć na polu znajomości języka polskiego i historii, i życzyły dalszych sukcesów.

Dyrektor szkoły św. Ferdynanda, Halina Żurawski poprosiła Małgorzatę Pawlusiewicz o wręczenie stypendium, które zostało wylosowane przez szkołę na studniówce. Stypendium w wysokości 1000 dolarów zostało podzielone pomiędzy czworo uczniów. Z podziękowaniami za otrzymane stypendia wystąpiła też młodzież.

Później każdy uczeń usiadł w miejscu, które wylosował i wysłuchał wyjaśnień dotyczących procedury egzaminu udzielonych przez wychowawcę rocznika Beaty Kozłowskiej i nauczyciela historii Ryszarda Nisiewicza. A później było już tylko skupienie i wytężona praca umysłowa podczas udzielania odpowiedzi na pytania z zakresu umiejętności językowych historii literatury oraz historii Polski.

Tekst: Szkoła Ferdynanda

Zdjęcia: Damian Ścigała

  • 20190330_090552
  • 20190330_090827
  • 20190330_091139
  • 20190330_092707
  • 20190330_095736
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*