Masz ważny paszport? Weź udział w wyborach

Masz ważny paszport? Weź udział w wyborach

Polonia przygotowuje się do wyborów prezydenckich

Wybory prezydenta RP odbędą się na terytorium Stanów Zjednoczonych w sobotę 9 maja. Polskie placówki dyplomatyczne w USA rozpoczęły już intensywne przygotowania do tego ważnego dla Polski i Polonii wydarzenia.

Konsulat Generalny RP w Chicago zorganizował w środę specjalną konferencję prasową, by poinformować Polaków przebywających czasowo lub na stałe w Stanach Zjednoczonych, że mogą głosować w okręgu wyborczym w Chicago obejmującym 13 stanów: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Luizjanę, Michigan, Minnesotę, Missouri, Nebraskę, Dakotę Północną, Dakotę Południową. Na terenie tego okręgu konsularnego działać będzie sześć komisji wyborczych. Wszystkie w Chicago.

Oto ich adresy:

Komisja nr 166 – Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

Komisja nr 167 – Dom Podhalan ZPPA: 4808 S. Archer Avenue, Chicago, IL 60632

Komisja nr 168 – Związek Narodowy Polski: 6100 N. Cicero Avenue, Chicago IL 60646

Komisja nr 169 – Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki: 5341 N. Harlem Avenue, Chicago IL 60656

Komisja nr 170 – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce: 6544 W. Higgins Avenue, Chicago IL 60656.

Komisja nr 171 – Bazylika św. Jacka: 3636 W. Wolfram St., Chicago IL 60618

– Nasz okręg konsularny obejmuje duży obszar Stanów Zjednoczonych, dlatego zachęcam wszystkich do skorzystania z możliwości głosowania korespondencyjnego – mówiła konsul generalna RP Paulina Kapuścińska na spotkaniu z polonijnymi mediami. Podkreśliła, że taka procedura wyborcza była stosowana w przeszłości, ale w wyborach prezydenckich ma miejsce po raz pierwszy. Przypomniała jednocześnie, że chicagowski konsulat wyjaśnia wszelkie wątpliwości i zamieszcza odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na portalu www.chicago.msz. gov. pl oraz na swoich kontach na portalach społecznościowych.

– Podkreślam konieczność zgłoszenia się do spisu wyborców prowadzonego przez Konsulat Generalny RP w Chicago. Najszybciej i najwygodniej jest dokonać tego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: https://ewybory.msz.gov.pl Zgłoszenia można również wnieść do konsula ustnie, pisemnie (wypełniając załączony formularz), telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „wybory” – informowała konsul Kapuścińska.

Podkreśliła, że obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli wziąć udział w głosowaniu tylko wtedy, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani – na podstawie osobistego zgłoszenia – do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Głosowanie tylko z ważnym paszportem

W Chicago będą mieli możliwość głosowania obywatele polscy przebywający tu czasowo, którzy nie będą mogli oddać głosu w Polsce. Takie osoby będą mogły wziąć udział w głosowaniu po okazaniu zaświadczenia o prawie do głosowania otrzymanego od właściwego urzędu gminy w kraju. Osoby z zaświadczeniem nie muszą dokonywać uprzedniego zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula.

Wyborcy powinni przede wszystkim sprawdzić ważność swojego paszportu. – Jeżeli ważność paszportu upływa tuż przed wyborami, to należy niezwłocznie udać się do urzędu konsularnego i złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu, co jest szybką procedurą. Na tak sprawne załatwienia sprawy nie będą mogły liczyć osoby, których paszport był nieważny przez wiele lat, bo związane jest to z procedurą dotyczącą potwierdzenia obywatelstwa polskiego. I taki proces może trwać kilka miesięcy – wyjaśniła konsul Kapuścińska.

Głosowanie korespondencyjne

Do skorzystania z głosowania korespondencyjnego zachęcała Barbara Sala, konsul ds. ruchu osobowego. Przypomniała, że wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a głosujący za granicą musi zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić u właściwego konsula. W zgłoszeniu powinny się znaleźć dane dotyczące wyborcy, a przede wszystkim adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania. – Na podstawie zgłoszenia konsul wpisuje daną osobę do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, w którym znajdzie się m.in. karta do głosowania, koperta zwrotna i instrukcja. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 27 kwietnia 2015 roku – mówiła konsul Sala.

Wyborca musi następnie na własny koszt przesłać swój głos na adres wskazany przez konsula. Dla celów głosowania korespondencyjnego ustalono następującą obwodową komisję wyborczą: Komisja nr 166 – Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 N. Lake Shore Drive Chicago, IL 60610. Pakiet należy odesłać listem poleconym lub wręczyć osobiście konsulowi do końca terminu głosowania, czyli w przypadku Chicago do godz. 21 w sobotę 9 maja.

Chicagowski konsulat przypomina, że akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.PKW.gov.pl

Dane teleadresowe Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

Numery telefonów: (312) 337-8166, wew. 202, 203, 217, 257

Numery faksów: (312) 337-7841, (312) 337-7476, (312) 337-4562

E-mail: chicago.kg.wybory@msz.gov.pl

fot.Dariusz Lachowski

fot.Dariusz Lachowski

Parkowanie w dniu wyborów

Konsul Konrad Zieliński zapewnił na konferencji prasowej, że polscy i polonijni zmotoryzowani, którzy przybędą na wybory nie powinni mieć problemów z zaparkowaniem swoich pojazdów. – Przy punktach wyborczych w Domu Podhalan, Związku Narodowym Polskim i Bazylice św. Jacka mamy do dyspozycji duże, bezpłatne parkingi. Szkoła im. T. Kościuszki zapewniła nas, że będzie dostępnych ok. 25 miejsc parkingowych. Natomiast w pobliżu siedziby Zrzeszenia Nauczycieli Polskich można łatwo zaparkować w pobliskich uliczkach – wyjaśnił konsul Zieliński. Pozostaje konsulat generalny, jednak przedstawiciel tej placówki zapewnia, że wyborcy bez żadnych trudności mogą za niewielką opłatą zostawić swój pojazd po drugiej stronie Lake Shore Drive w North Beach Parking.

Andrzej Kazimierczak

a.kazimierczak@zwiazkowy.com

Categories: Polonia, Wybory 2015

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*