Loteria wizowa 2017. Sprawdź, czy wygrałeś

fot.Peter Foley/EPA/FirmBee/pixabay.com/Screenshot: www.dvlottery.state.gov

fot.Peter Foley/EPA/FirmBee/pixabay.com/Screenshot: www.dvlottery.state.gov

3 maja na stronie Departamentu Stanu USA zostały opublikowane wyniki loterii wizowej 2017. W programie Diversity Visa po raz kolejny biorą udział Polacy.

Wyniki loterii można sprawdzić wyłącznie na stronie internetowej www.dvlottery.state.gov/ESC/. Nie oczekujmy, że informacje otrzymamy pocztą, lub drogą elektroniczną. Nie uzyskamy również informacji w ambasadzie Stanów Zjednoczonych.

Aby sprawdzić, czy nazwisko aplikanta znajduje się w gronie wygranych szczęśliwców, konieczny jest numer, przyznany po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Numer taki ma 16 pozycji i zaczyna się liczbą 2017. Oprócz numeru potrzebny będzie rok urodzenia oraz nazwisko (w takiej formie jak wpisywaliśmy w formularzu). Jeśli zgubiliśmy numer potwierzenia, wówczas sprawdzenie statusu nie jest możliwe.

Jeśli nie zostałeś wylosowany, wyświetli się następująca informacja: “Based on the information provided, the Entry HAS NOT BEEN SELECTED for further processing for the Electronic Diversity Visa program at this time” (Na podstawie dostarczonych informacji nadesłane zgłoszenie nie zostało wybrane do dalszego procesowania w myśl programu Electronic Diversity Visa).

Jeśli zgłoszenie aplikanta zostało wylosowane, otrzymamy komunikat dotyczący tego, co należy robić dalej, aby starać się o wizę imigracyjną do USA: “Based on the information and confirmation number provided, you should have received a letter by mail from the United States Department of State’s Kentucky Consular Center (KCC) notifying you that your Diversity Visa entry was selected in the DV-2017 lottery” (Na podstawie dostarczonych informacji i przyznanego numeru, aplikant otrzyma list z Kentucky Consular Center (KCC) Departamentu Stanu USA powiadamiający, że jego zgłoszenie zostało wybrane do dalszego procesowania w programie DV-2017).

Amerykańska loteria wizowa od lat niezmiennie cieszy się wielką popularnością. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń losowanych jest 55 tys. szczęśliwców, którzy przechodzą do kolejnego etapu i poddawani są bardziej szczegółowym procedurom. Dopiero po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacyjnego dostają status rezydenta Stanów Zjednoczonych. Do USA mogą zabrać ze sobą swoje rodziny. Szacuje się, że około 3,5 tys. zielonych kart trafi w ręce Polaków. (ak)

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*