Lokalny Ośrodek Metodyczny w Chicago

DSC_0046

W piątek, 3 lutego 2017 r. w konsulacie generalnym RP powołany został Lokalny Ośrodek Metodyczny w Chicago, inaugurujący ścisłą współpracę między Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce. Jest to trzeci na świecie i pierwszy w Stanach Zjednoczonych ośrodek służący polonijnym pedagogom.

Zadaniem LOM-u jest inspiracja i wspieranie nauczycieli polonijnych w ich dalszym rozwoju zawodowym, szkolenia, działalność doradcza i informacyjna, współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi oraz gromadzenie i udostępnianie wiedzy na temat szkolnictwa polonijnego.

Umowę o otwarciu ośrodka w Chicago podpisali: w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wiceprezes Dariusz Bonisławski, a w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce prezes Ewa Koch.

Nominacje na instruktorów LOM-u w Chicago otrzymały doświadczone i znane w środowisku nauczycielki: Alicja Nawara, Halina Żurawski oraz Anna Rosa. Efekty działalności liderek polonijnego szkolnictwa są już widoczne. W 2016, w ramach formowania się ośrodka metodycznego, przeprowadzonych zostało sześć spotkań metodycznych, w których udział wzięło ponad dwustu nauczycieli. W imieniu nominowanych instruktorek Alicja Nawara wyraziła również nadzieję na współpracę z mniejszymi skupiskami Polonii i odległymi od Chicago polskimi szkołami i ośrodkami edukacyjnymi.

Konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki nie krył zadowolenia z dbałości Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce o utrzymanie profesjonalnego poziomu nauczania w polskich szkołach w aglomeracji chicagowskiej, do których uczęszcza kilkanaście tysięcy polonijnych uczniów.

Artystyczną oprawę piątkowego wydarzenia zapewnił występ czwórki młodych, utalentowanych uczniów szkoły Akademii Muzyki PaSo działającej przy Paderewski Symphony Orchestra pod dyrekcją dr Barbary Bilszty.

Należy się spodziewać, że kolejny projekt współpracy między Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce przyniesie wymierne korzyści społeczności polonijnej w postaci podniesienia poziomu i rangi polskich szkół językowych, a w efekcie kształtowania poczucia przynależności kulturowej i narodowej polonijnej młodzieży.

Tekst i zdjęcia Alicja Kuklińska

DSC_0043

DSC_0048

DSC_0041

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*