List otwarty do Polonii z Muzeum Emigracji w Gdyni

List otwarty do Polonii z Muzeum Emigracji w Gdyni

W związku z Dniem Polonii i Polaków za Granicą dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni w specjalnym liście otwartym zaprasza Polonię i Polaków żyjących poza Ojczyzną do włączenia się w budowanie jedynego w Polsce  Muzeum Emigracji.

Placówka ma szanse stać się miejscem spotkania i dialogu – przeszłości ze współczesności, jak i Polaków w kraju z rodakami z zagranicy.

fot. arch. Muzeum Emigracji

fot. arch. Muzeum Emigracji

„Drodzy Państwo,

Zbliża się 2 maja, data szczególna dla nas wszystkich. Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest dedykowany blisko 20 milionom osób polskiego pochodzenia żyjących poza Ojczyzną. Przypomina o ich związkach z krajem, a także o wielkich osiągnięciach, jakimi szczycą się na świecie. To wspaniała okazja by zaprosić Państwa do osobistego włączenia się do ambitnego projektu jedynego w Polsce Muzeum Emigracji, którego celem jest przybliżanie życia i dorobku polskich emigrantów.

Gorąco zachęcam Państwa do zaangażowania się w tworzenie tej niepowtarzalnej instytucji. Jest dla nas bardzo ważne, aby pokazać ludzki wymiar doświadczenia emigracji. Z tego powodu powołaliśmy do życia projekt Archiwum Emigranta, starannie zbierającego wspomnienia i relacje osób, w których życie była lub jest wpisana emigracja.

Inną podjętą przez nas inicjatywą jest projekt Emigracja w Rzeczy Samej – to przedsięwzięcie, dzięki któremu mamy nadzieję dotrzeć do pamiątek, listów, fotografii za sprawą których przeszłość ożyje przed oczami osób odwiedzających nasze Muzeum. Razem mamy szansę opowiedzieć prawdziwą historię polskiej emigracji.

W Gdyni powstaje instytucja, która ma przybliżyć ponad dwustuletnią historię polskiej emigracji. Zjawisko to wywarło wielki wpływ na każdy aspekt życia naszego społeczeństwa, kształtowało kulturę, oddziaływało na gospodarkę oraz politykę i dlatego naszym obowiązkiem jest pokazanie go w całej jego skali i znaczeniu. Muzeum Emigracji w Gdyni będzie nowoczesną placówką, która w swojej misji posłuży się językiem nowych technologii i splecie w swojej działalności edukację historyczną z atrakcyjną ofertą kulturalną.

Stało się już dobrą tradycją, że każdego 2 maja Muzeum Emigracji w Gdyni, mimo, że jeszcze w organizacji, zaprasza mieszkańców Trójmiasta do wspólnego obchodzenia Dnia Polonii i Polaków za Granicą. To dzień w roku, który jest szczególnie predestynowany do pokazania dorobku i zasług, jakie Polacy oddali swoim nowym ojczyznom, Polsce i całemu światu. W tym roku akcent położyliśmy na polskich naukowców, których odkrycia i wynalazki kreowały rozwój na wszystkich polach ludzkiej aktywności. Prezentowanie ich dokonań uważamy za zadanie równie ważne, jak zbliżanie tradycji i pamięci Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Ich dzieje zbyt długo były rozdzielane. Dzisiaj wspólnie mamy szansę połączyć te historie.

Karolina Grabowicz-Matyjas

Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni”

fot. arch. Muzeum Emigracji

fot. arch. Muzeum Emigracji

Muzeum Emigracji w Gdyni

Jedyne miejsce w Polsce

Muzeum Emigracji w Gdyni to jedyne miejsce w kraju, które ukaże historię emigracji z ziem polskich. To również jedna z zaledwie kilku tego typu placówek na świecie, w której opowieść ta może wybrzmieć w miejscu faktycznie związanym z tematem – niezwykłym budynku Dworca Morskiego, który przez lata służył obsłudze polskiego ruchu emigracyjnego.

Historia milionów Polaków

Historia emigracji to historia niezwykle osobista, poruszająca – składają się na nią losy milionów ludzi. Muzeum zamierza możliwie wiernie przekazać emocje towarzyszące decyzjom o wyjeździe, opuszczaniu najbliższych, porzucaniu dotychczasowego życia i rodzinnego kraju; opowiedzieć o trudach podróży, zetknięciu z egzotyką, wielokulturowością i o budowaniu własnej tożsamości na nowych ziemiach. Opowiedzieć o wielkim zjawisku gospodarczym i kulturowym z perspektywy osobistego doświadczenia, oddającego, co to znaczy być Polakiem za granicą, być emigrantem, wyjechać na zawsze.

Spotkajmy się w Muzeum

Pod znamiennym adresem – Gdynia, ul. Polska 1 – powstaje unikalny w swoim charakterze węzeł edukacji, kultury i rozrywki. Monumentalny Dworzec Morski wraz z przylegającym do niego Magazynem Tranzytowym, daje wspaniałą możliwość wykreowania miejsca, które wykroczy poza granice działania tradycyjnego muzeum. Nowoczesny sposób przekazywania wiedzy o przeszłości i współczesności spotka się tu z szeroką ofertą kulturalną. Oprócz wystawy stałej Muzeum będzie gościło ekspozycje czasowe, a także stanie się areną działań animujących aktywność mieszkańców, polem dyskusji i miejscem spotkań ludzi nauki i sztuki. Wśród wielu atrakcji czekających na gości znajdzie się sala kinowa, scena teatralna, księgarnia, restauracja, kawiarnia oraz przestrzeń na ciekawą inicjatywę artystyczna bądź happening. Wszystko to w niepowtarzalnej, industrialnej oprawie portowej lokalizacji.

Muzeum w liczbach

Muzeum Emigracji w Gdyni jest obecnie w organizacji, trwają prace przy budowie wystawy stałej oraz inwestycyjne w Dworcu Morskim. Przebudowa Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego ruszyła w maju 2013 roku i obejmuje prace remontowe, konserwatorskie i adaptacyjne. Organizatorem Muzeum Emigracji w Gdyni jest Miasto Gdynia a całkowity koszt inwestycji wynosi 49,3 mln zł, z czego ok. 23,8 mln finansowanych jest ze środków unijnej inicjatywy JESSICA. Powierzchnia Dworca Morskiego to ok 3000 m ² a sąsiadującego z nim Magazynu Tranzytowego (przestrzeni wystawy stałej i wystaw czasowych to ok. 2900 m ²). Muzeum Emigracji w Gdyni zainauguruje swoją działalność w Dworcu Morskim na przełomie 2014/2015 roku.

 

Categories: Polonia, Polska, Różne

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*