Letnie studium biblijne polonijnych katechetów

Letnie studium biblijne polonijnych katechetów

Po raz pierwszy w Chicago zajęcia studium biblijnego poprowadził teolog i od 10 lat renomowany przewodnik po Ziemi Świętej – Szymon Kosiek. Duża frekwencja przedstawicieli Polonii potwierdziła atrakcyjność zajęć, będących połączeniem głębokiej wiary, rzetelnej wiedzy i praktycznej znajomości miejsca.

Podczas wakacji, od 3 lat chicagowski Department for Mission and Vitality prowadzi szkolenia dla polonijnych katechetów. Tegoroczne warsztaty katechetycznego Studium Biblijnego zostały zatytułowane „Pielgrzymując śladami Jezusa”.

Warsztaty były prowadzone w dwóch cyklach obejmujących pięć kilkugodzinnych wykładów na południu i północy Chicago. Najwcześniej, od 5 do 9 sierpnia br. ruszyły zajęcia w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II przy Polskiej Misji Ojców Cystersów w Willow Springs, a od 12 do 16 tego miesiąca w gościnnych progach parafii św. Williama, u księdza proboszcza Ryszarda Gronia.

Celem tegorocznego, wakacyjnego cyklu wykładów biblijnych było przybliżenie uczestnikom Ziemi Świętej – miejsca, w którym Jezus Chrystus przyszedł na świat, nauczał i umarł. Dzięki spotkaniu ze Słowem Bożym, uczestnicy zajęć mieli możliwość refleksji nad relacją z Jezusem Chrystusem, wiarą i życiem. Wykłady objęły wydarzenia związane z takimi miejscami, jak: Nazaret, rzeka Jordan, Galilea, Betlejem i Jerozolima.

Każdy wykład był opatrzony fragmentami Pisma Świętego, ciekawostkami, a multimedialna prezentacja ze starożytnymi oraz współczesnymi mapami, czy zdjęciami pozwalała lepiej zrozumieć omawianą kwestię, wydarzenie, rozbudzić wyobraźnię do rozważań o miejscu i osobie.

Wykłady prowadził po raz pierwszy goszczący w Chicago – Szymon Kosiek z wykształcenia teolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i od 10 lat przewodnik pielgrzymek do Ziemi Świętej.

Wykładowca został zaproszony przez Martę Stępniak, koordynatorkę z wikariatu I i przedstawicielkę Department for Mission and Vitality Archidiecezji Chicagowskiej – oraz księdza Marka Smółkę, koordynatora ds. polonijnych dla Archidiecezji Chicago, również duchowego opiekuna uczestników studium biblijnego.

Zainteresowanie cyklem wykładów było bardzo duże. Wzięło w nich udział ponad 60 katechetów. O sukcesie cyklu z satysfakcją mówił prowadzący Szymon Kosiek. – Już na początku wykładów zaskoczyło mnie to, że uczestnicy wykładów chcieli poświęcić swój wolny czas i po całym dniu pracy, przyjść wieczorem spotkać się i pochylić się nad Pismem Świętym. Te same twarze widziałem w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek – zauważył.

Po zakończonym studium biblijnym słuchacze zostali zaproszeni na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, aby ponownie móc się spotkać i przeżyć tajemnicę życia Jezusa.

Tekst: Jola Plesiewicz

Zdjęcia: Dariusz Piłka

 • DAR_2801
 • DAR_2806
 • DAR_2809
 • DAR_2810
 • DAR_2812
 • DAR_2813
 • DAR_2814
 • DAR_2816
 • DAR_2818
 • DAR_2819
 • DAR_2820
 • DAR_2821
 • DAR_2822
Categories: Polonia, Religia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*