Ks. Mirosław Król nowym kanclerzem polonijnego ośrodka w Orchard Lake

ks. kanonik Mirosław Król

Nowym kanclerzem polonijnego ośrodka oraz zakładów naukowych w Orchard Lake w stanie Michigan został wybrany ks. kanonik Mirosław Król, dotychczasowy proboszcz i kustosz sanktuarium św. Jana Pawła II w Linden w stanie New Jersey oraz prezes Fundacji św. Jana Pawła II w USA. Rada Regentów, składająca się z 27 członków dokonała wyboru ks. Króla, a wybór zatwierdził już arcybiskup Detroit Allen Vigneron.

Przed nowym kanclerzem stoi dziś zadanie odbudowania dawnego znaczenia i prestiżu placówki w Orchard Lake. W seminarium kształciło się jeszcze kilka lat temu kilkudziesięciu kleryków, a dziś ich liczba znacznie spadła. Bardzo ważna była zawsze współpraca z biskupami w Polsce w dziele wychowania nowych pokoleń duchownych gotowych do duszpasterstwa w Ameryce Północnej oraz integracja akcji powołaniowej wśród polsko-amerykańskiej młodzieży w USA. Placówka edukacyjna St. Mary’s Preparatory High School, która kiedyś kształciła dzieci polskich imigrantów z biegiem lat została zamerykanizowana i wśród uczniów nie ma już praktycznie naszych rodaków. Dziś uczy się w niej blisko 500 uczniów.
W przeszłości wielu absolwentów szkoły wstępowało do seminarium w Orchard Lake, aby pełnić później posługę kapłańską w USA. Dziś działalność naukowa placówki została bardzo ograniczona.

Polski ośrodek w pw. świętych Cyryla i Metodego powstał w XIX wieku, kiedy to założyciel pierwszej polskiej parafii w Stanach Zjednoczonych – Panny Maria w Teksasie – ks. Leopold Moczygemba stworzył seminarium kształcące księży do posługi wśród Polonii. Do dziś wykształciło się tu blisko 2 tysięcy księży, posługujących w ponad 100 amerykańskich diecezjach. Zgodę na powstanie tego ośrodka wydał papież Leon XIII w styczniu 1879 r., a organizacją projektu zajął się ks. Józef Dąbrowski. On też został pierwszym rektorem polonijnego seminarium, które do 1909 r. funkcjonowało w Detroit, kiedy to zostało przeniesione do byłej siedziby Akademii Wojskowej w Orchard Lake. Dziś w skład placówki (Orchard Lake Schools) wchodzą: seminarium duchowne, posiadające również filię w Krakowie, katolickie liceum St. Mary’s Preparatory High School oraz Polska Misja, która ma troszczyć się o kultywowanie polskiej kultury, języka i historii wśród Polonii amerykańskiej. Po II wojnie światowej kilkudziesięciu profesorów tworzyło tu prężny zespół akademicki publikując setki książek i artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. W placówce gromadzono przez 130 lat pamiątki narodowe ofiarowane przez Polaków w XIX i XX wieku; m.in. dokumenty pochodzące nawet sprzed 300 lat (m.in. rękopis Jana III Sobieskiego).

Ks. M. Król, będąc twórcą sanktuarium św. Jana Pawła II w Linden w New Jersey, przejmuje pod opiekę od 15 sierpnia br. sanktuarium św. Jana Pawła II w Orchard Lake, powołane do istnienia przed rokiem przez arcybiskupa Allana Vignerona z Detroit.

“To dla mnie szczególny znak od Pana Boga – mówi ks. M. Król. Dane mi było przez ostatnie lata powoływać sanktuarium i rozwijać kult św. Jana Pawła II na wschodnim wybrzeżu USA, a dziś będę to czynił w kolejnym miejscu posługi kapłańskie. Ufam, że św. Jan Paweł II będzie z nieba wspierał Orchard Lake i wypraszał potrzebne łaski dla tego ważnego w Stanach Zjednoczonych miejsca Polaków. Ufam, że razem z wieloma naszymi Rodakami przywrócimy świetność tej wspaniałej placówce. Wracam wszak do miejsca, gdzie przed laty byłem wychowawcą kleryków, pełniąc funkcję wicerektora seminarium duchownego, ale i sam jestem absolwentem tego seminarium. Znam to środowisko i znam ten ośrodek i wiem jak wiele dobra wspólnymi siłami można zrobić, a praca ta będzie promieniować na Polonię poprzez myślą naukową, wartości wnoszonej w proces edukacji młodych oraz w kultywowanie wszystkiego ‘co Polskę stanowi’ na amerykańskiej ziemi”.

Ks. M. Król podkreśla jak ważna jest stała współpraca z wieloma ośrodkami polonijnymi w USA. “Będę prosił Polonię, abyśmy się zjednoczyli wokół Orchard Lake. Będę także prosił Kościół w Polsce o zgodę, aby chętni kandydaci do kapłaństwa mogli się decydować na przygotowanie i później prace wśród Polonii amerykańskiej. Musimy wspólnie uratować to tak bardzo zasłużone w historii Kościoła seminarium, które będzie przygotowywać do kapłaństwa. Nasz ośrodek w Krakowie też musi uczynić wszystko, aby na wysokim poziomie, w tej pierwszej fazie przygotowania do wyjazdu do USA, przeprowadzał najpierw rekrutacje, a potem po okresie próby wysyłał dobrych kandydatów na dalsze studnia do Orchard Lake ” – stwierdził ks. M. Król.

ks. Cezary Chwilczyński

Zdjęcia: M. Gladysz

Mirosław Król – ur. 18.08.1970 r. w Gorlicach na terenie diecezji tarnowskiej. Dorastał w miejscowości Stawisza. Uczęszczał do szkoły średniej w Gdańsku, zanim jeszcze wyemigrował do Stanów Zjednoczonych ukończył studia filozoficzne w Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. Od 1994 r. kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake, a w 1996 r. w Wyższym Seminarium Niepokalanego Poczęcia NMP w Seton Hall University, gdzie ukończył studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999 r. w katedrze w Newark. Pracował w parafiach: św. Elżbiety w Wyckoff, NJ, w parafii Our Lady of Częstochowa w Harrison, NJ. W latach 2006- 2011 był prefektem i wicerektorem Seminarium Polonijnego w Orchard Lake. Od lipca 2011 r. jest proboszczem parafii św. Teresy w Linden oraz prezesem Fundacji św. Jana Pawla II „Nie lękajcie się”. Dzięki jego staraniom w 2013 roku, kościół św. Teresy został ogłoszony Archidiecezjalnym Sanktuarium św. Jana Pawła II. Ks. M. Król jest kanonikiem Kapituły Kolegiackiej św. Floriana i św. Jana Pawła II przy bazylice św. Floriana w Krakowie. Blisko współpracuje z kard. Stanisławem Dziwiszem w dziele rozwoju kultu św. Jana Pawła II w Ameryce Północnej.

 

  • 2 1Y1A4872
  • 1 IMG_5493
  • 1Y1A5174
  • _MG_1311
Categories: Polonia, Religia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*