Konsul Generalny Piotr Janicki spotkał się z burmistrzem Chicago

Burmistrz Chicago Rahm Emanuel (z lewej) i Konsul Generalny RP Piotr Janicki fot.Walter Mitchell

Burmistrz Chicago Rahm Emanuel (z lewej) i Konsul Generalny RP Piotr Janicki fot.Walter Mitchell

Podczas rozmowy w ratuszu, konsul Janicki i burmistrz Emanuel omówili perspektywy współpracy konsulatu i Urzędu Miasta Chicago m.in. w dziedzinach wymiany handlowej między Polską a Chicago.

Wśród omówionych tematów znalazły się też wybrane sprawy istotne z punktu widzenia społeczności polonijnej w Chicago, m.in. sprawy edukacji dzieci i młodzieży w szkołach publicznych w Chicago. W tym kontekście konsul Janicki podziękował burmistrzowi Emanuelowi za udaną współpracę z placówką nadzorowanych przez Urząd Miasta szkół publicznych w Chicago, w których od minionego roku szkolnego uczniowie polskiego pochodzenia mogą podchodzić do stanowego egzaminu potwierdzającego dwujęzyczność również z języka polskiego, o co placówka zabiegała wspólnie ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Burmistrz Emanuel zadeklarował gotowość do współpracy z placówką przy przyszłych przedsięwzięciach o charakterze biznesowym i gospodarczym, łączących podmioty z Polski i z Chicago.

( Inf. konsulatu RP)

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*