Jubileusz znaczony pracą i miłością do rodzinnej wioski

DSC_5110

Klub Parafii Maniowy, Koło nr 22 przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej, świętuje 80. rocznicę założenia. Z tej okazji w minioną sobotę w intencji wszystkich członków organizacji w kościele św. Kamila odprawiona została msza św. dziękczynna. Po nabożeństwie ponad 400 osób uczestniczyło w bankiecie rocznicowym, który odbył się w Domu Podhalan.

Jubileuszowe przyjęcie stało się okazją do wyróżnienia ludzi szczególnie zasłużonych dla organizacji. Tytuły honorowych kapelanów klubu otrzymali: obecny proboszcz w Maniowach ks. dziekan Tadeusz Dybał oraz prałat, ks. dr Wojciech Wawrzyniak. Plakiety wraz z podziękowaniami dla najstarszych członkiń klubu odebrały: Janina Plewa, Anna Sieczka i Maria Waksmundzka-Kowalczyk, długoletnia nauczycielka w Maniowach. Listy gratulacyjne dla członków zarządu przesłał Tadeusz Wach, wójt gminy Czorsztyn, na terenie której znajduje się wioska. Otrzymali je: Władysław Podlipni, Anna Plewa, Barbara Gębala, Maria Sieczka, Krystyna Lazar, Aniela Zadora, Maria Węgrzyniak, Franciszek Krzysztoń oraz klub. Zarząd wspieranego przez chicagowskie koło Ludowego Klubu Sportowego “Lubań” Maniowy nadał chicagowianom swoją odznakę klubową. Otrzymali ją: Stanisław, Józef i Andrzej Sieczka, Andrzej i Krzysztof Plewa oraz Zbigniew Nykaza.

Życzenia i gartulacje składali jubilatom liczni goście honorowi. Życzenia przekazał m.in. prezes oddziału Związku Podhalan w Maniowach Jan Węgrzyniak, który wręczył prezesowi koła Władysławowi Podlipniemu kopię obrazu z parafialnego kościoła. – Do tej pory nasze wzajemne relacje odbywały się na płaszczyźnie pomocy ze strony naszych rodaków z Chicago dla rodzinnej miejscowości. Na przestrzeni dekad ta pomoc miała bardzo duży wymiar finansowy. Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni. Mam takie marzenie, że w przyszłości te relacje się zmienią – powiedział Jan Węgrzyniak.

Sołtys Franciszek Jarząbek oraz sołtys z Mizernej Władysław Mikołajczyk dziękowali za dotychczasową pomoc i współpracę. Dyplom gratulacyjny w imieniu prezesa Związku Narodowego Polskiego wręczył gospodarzom skarbnik ZNP Marian Grabowski. Gratulacje przekazał również prezes ZPwAP Józef Cikowski. W części artystycznej wieczoru wystąpiły zespoły ludowe Mali Hyrni i Wanta. Uroczystości prowadził Henryk Janik.

Klub Parafii Maniowy w Chicago powstał 28 czerwca 1936 r. Na stanowisko prezesa wybrano Jakuba Tomaszkiewicza. Uchwalona konstytucja zakładała skupienie przebywających w Wietrznym Mieście mieszkańców tej wioski w jedną rodzinę podhalańską. Pomoc płynąca od rodaków z USA okazała się niezwykle potrzebna w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy ze względu na budowę zapory wodnej na Dunajcu wioska została zalana, a nową trzeba było wybudować wyżej, na zboczu Gorców. Proboszcz Antoni Siuda patronował budowie nowej świątyni. Apelując do członków chicagowskiego koła o pomoc przy jej wznoszeniu w liście skierowanym do ówczesnego prezesa Henryka Janika pisał: „Ja przeminę, wy kiedyś przeminiecie, ale zbudowany kościół będzie świadczył o nas wszystkich”. Poświęcenie nowej świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła odbyło się 30 lipca 1989 roku. Obok budowy świątyni członkowie Klubu Parafii Maniowy mają na swoim koncie pomoc dla Ludowego Klubu Sportowego “Lubań Maniowy”, straży pożarnej, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osób indywidualnych.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak

 • DSC_5061
 • DSC_5067
 • DSC_5099
 • DSC_5110
 • DSC_5120
 • DSC_5124
 • DSC_5129
 • DSC_5138
 • DSC_5149
 • DSC_5157
 • DSC_5181
 • DSC_5192
 • DSC_5195
 • DSC_5213
 • DSC_5235
 • DSC_5243
 • DSC_5266
 • DSC_5273
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*