Jubileusz s. Stephanie Blaszczynski na opłatku RNP

Jubileusz s. Stephanie Blaszczynski na opłatku RNP

Rada Nauczycieli Polonijnych po raz ostatni spotkała się w chicagowskiej siedzibie zgromadzenia zmartwychwstanek, która niedawno została sprzedana. Podczas dorocznej uroczystości opłatkowej obchodzono 60-lecie życia zakonnego siostry Stephanie Blaszczynski, kapelanki RNP.

Członków i sympatyków Rady Nauczycieli Polonijnych powitała prezes RNP, prof. Lidia Filus, szefowa katedry matematyki na Uniwersytecie Northeastern Illinois, która też przedstawiła jubilatkę, siostrę Stefanię. Modlitwę, przed tradycyjnym podzieleniem się opłatkiem, zmówił ks. Adam Piasecki z bazyliki św. Jacka, a także podzielił się swoimi wspomnieniami o jubilatce, którą poznał podczas jej wizyty w Polsce w latach 80.

Siostra Stephanie Blaszczynski ze zgromadzenia zmartwychwstanek, rodowita chicagowianka, pochodzi z polskiej rodziny. Jest z zawodu pedagogiem i nauczycielką fizyki. Zanim przeszła na emeryturę była m.in. dyrektorką i prezesem liceum Resurrection High School. Za jedno z najważniejszych i najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń swojego życia uważa udział w założeniu gimnazjum dla dziewcząt w Tanzanii, choć przypłaciła to utratą zdrowia w wyniku malarii. Praca z afrykańskimi dziewczętami wpisuje się – według słów siostry – w misję jej zakonu.

Przypomnijmy, że Rada Nauczycieli Polonijnych (Council of Educators in Polonia, CEP) działa od 1930 r. i jest najstarszą edukacyjną organizacją charytatywną w Illinois, która pomaga uczniom i studentom. RNP współpracuje z chicagowskim oddziałem Fundacji Kościuszkowskiej i Northeastern Illinois University. Więcej informacji na temat działalności CEP można znaleźć na portalu organizacji: www.thecep.com.

Warto dodać, że budynek zakonu zmartwychwstanek przy ulicy Talcott w Chicago został niedawno sprzedany. Był on siedzibą zgromadzenia od 1914 roku. Siostry przeniosą się latem do pobliskiego gmachu mieszczącego aktualnie dom opieki.

Tekst i zdjęcie: Alicja Otap
a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*