Jubileusz pięciolecia działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich

Jubileusz pięciolecia działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich

W Parmer Hall Dominican University w River Forest w Illinois odbyło się doroczne walne zebranie członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsko-Amerykańskich (Polish-American Librarians Associacion, PALA). Podczas zebrania wybrano nowego prezesa stowarzyszenia.

Została nim Aldona Salska – pracownik biblioteki w Prospect Heights, która przed pięciu laty była jedną z osób, które zainicjowały powstanie stowarzyszenia. Inicjatywa powołania tej organizacji zrodziła się z potrzeby utworzenia platformy wymiany doświadczeń i pomysłów związanych z realizacją przez biblioteki zadań w sposób, który pomoże jak najlepiej poznawać, rozumieć i propagować polską kulturę, a także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom użytkowników bibliotek, w szczególności czytelników polskiego pochodzenia.

W podziękowaniu za pracę na rzecz stowarzyszenia ustępujący po rocznej kadencji dotychczasowy prezes pan Ronald V. Stoch otrzymał od nowej prezes bogato ilustrowany album o Polsce. Uczestnicy walnego zebrania wysłuchali wykładu pt. „Poland’s Turbulent, Tragic and Triumphant 20th Century: How Librarians Can Help the World Understand”, który wygłosił dr Neal Pease z University of Wisconsin w Milwaukee.

W sierpniu 2009 r. doszło do pierwszego spotkania grupy inicjatywnej, którą tworzyły na początku tylko 3 osoby:  Aldona Salska (biblioteka w Prospect Hts.), Małgorzata Bylińska (biblioteka w Arlington Hts.), Elizabeth Marszalik (biblioteka w Wheeling). Wkrótce „sztab organizacyjny” powiększył się o kolejne osoby ze środowisk bibliotekarskich i w efekcie inicjatywa zaowocowała powstaniem stowarzyszenia, które w marcu 2010 zostało wpisane do rejestru stanowego Illinois. Funkcję prezesa stowarzyszenia objęła wówczas Aldona Salska. Do PALA wkrótce przystąpili bibliotekarze z innych Stanów Ameryki Północnej.

Od 5 lat stowarzyszenie PALA podejmuje i wspiera wiele cennych inicjatyw, pozytywnie wpływając na jakość i charakter usług na rzecz polonijnych użytkowników bibliotek amerykańskich, realizując tym samym przyjętą w dokumentach organizacyjnych misję. Doceniając miejsce bibliotek w dzisiejszej przestrzeni edukacyjnej, a także biorąc pod uwagę potrzeby polonijnych czytelników – PALA współpracuje z bibliotekami, udzielając pomocy w zachowaniu związków z polskim dziedzictwem kultury oraz promocji języka i kultury polskiej.

Niektóre z przedsięwzięć promowanych i wspieranych przez stowarzyszenie to program „Cała Polonia czyta dzieciom” czy Klub Polskiej Książki (Polish Book Club) – program realizowany przez Indian Trails Public Library w Wheeling, Public Library w Wood Dale, Bibliotekę Muzeum Polskiego w Ameryce oraz program Polish Studies na Uniwersytecie Loyola w Chicago, w ramach którego odbywają się spotkania dyskusyjne czytelników dotyczące cenionych i nagrodzonych w Polsce pozycji literatury polskiej. PALA zainicjowała i wspiera działania bibliotek w tworzeniu Centrów dla Imigrantów i Nowych Obywateli USA. Takie centrum działa m.in. w Indian Trails Public Library w Wheeling, służąc materiałami przydatnymi dla imigrantów, a także osób starających się o amerykańskie obywatelstwo.

Maria Holowinski

Na zdjęciu: p. Aldona Salska i p. Leonard Kniffel

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*