„Język polski połączył nas w jedną wielką rodzinę”. Uroczyste zakończenie nauki w polonijnych szkołach

„Język polski połączył nas w jedną wielką rodzinę”. Uroczyste zakończenie nauki w polonijnych szkołach

Tradycją chicagowskich szkół polonijnych stało się wspólne świętowanie ukończenia nauki przez polonijnych maturzystów. Uroczyste zakończenie kilkunastoletniej edukacji w polonijnej szkole, połączone z wręczeniem dyplomów Zrzeszenia Nauczycieli Polskich i Konsulatu Generalnego RP w Chicago, miało miejsce w niedzielę, 18 maja, w bazylice pod wezwaniem św. Jacka. W tym roku mury polonijnych placówek edukacyjnych opuściło 610 absolwentów, którzy, wraz z rodzinami i szkolnymi delegacjami, przybyli na uroczystość.

Polonijni maturzyści w Bazylice św. Jacka

Polonijni maturzyści w Bazylice św. Jacka

Organizatorem uroczystości od kilkunastu lat jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, które wspiera polonijną oświatę w USA oraz sprawuje opiekę nad ponad czterdziestoma polonijnymi placówkami na terenie aglomeracji. Gospodarzem tegorocznej uroczystości połączonej z mszą świętą była Polska Szkoła im. św. Maksymiliana M. Kolbe w Chicago, mieszcząca się przy parafii pod wezwaniem św. Konstancji.

Ukończenie polskiej szkoły i odebranie dyplomu jest jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu polonijnej młodzieży. Nauka w polonijnej szkole to w sumie jedenaście lat – osiem klas szkoły podstawowej oraz trzy lata liceum zakończone egzaminem, zwanym „polonijną maturą”, która z prawdziwą polską maturą, znaną zapewne rodzicom i dziadkom, ma niewiele wspólnego. Wiele wspólnego z prawdziwą ma natomiast polonijna studniówka, która dla licealistów jest najważniejszym wydarzeniem ostatniego roku nauki. Studniówka organizowana jest pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i każdego roku przygotowywana jest przez inną szkołę, która następnie patronuje wspólnej uroczystości zakończenia roku szkolnego. W tym roku w studniówce uczestniczyło ponad 800 osób – uczniów ostatnich klas licealnych wszystkich szkół polonijnych aglomeracji chicagowskiej oraz zaproszonych gości, którzy bawili się do północy w styczniową mroźną noc.

Maturzyści wpodczas mszy w Bazylice Świętego Jacka

Maturzyści wpodczas mszy w Bazylice Świętego Jacka

Na tegoroczną uroczystość zakończenia polonijnej edukacji do bazyliki św. Jacka przybyło wielu znamienitych gości, m.in.: wicekonsul Konrad Zieliński, Irena Moskal- prezes Wydziału KPA na stan Illinois, Zenon Olejniczak – wiceprezes KPA na stan Illinois oraz Anna Sokołowski – wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce. Organizacje te od lat współpracują ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich oraz wspierają oświatę polonijną na terenie Chicago. Msza święta koncelebrowana była przez biskupa Andrzeja Wypycha, ojca Jerzego Karpińskiego – kapelana Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, ks. Stanisława Jankowskiego – proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jacka, oraz ks. Andrzeja Piaseckiego. Podczas homilii skierowanej do młodzieży i rodzin, biskup mówił o patriotyzmie na obczyźnie, który przekazywany jest młodym pokoleniom urodzonym poza granicami Polski. Podkreślił, iż powinien to być to patriotyzm otwarty, tolerancyjny, kultywujący bogatą tradycję przodków oraz miłujący kulturę kraju urodzenia. Duchowny mówił, że tylko poprzez szanowanie i dbanie o kulturę kraju, w którym przyszło nam żyć, jesteśmy w stanie zachować polską tożsamość i przekazywać to dziedzictwo z pokolenia na pokolenie.

Po uroczystej mszy św. prezes ZNP Ewa Koch, podziękowała uczniom za wieloletnią pracę, a rodzicom i nauczycielom za trud włożony w nauczanie i kultywowanie polskości w domach i szkołach. W imieniu nauczycieli życzyła młodzieży sukcesów naukowych i karier zawodowych oraz tego, by nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach.

W imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrał uczeń Polskiej Szkoły im. św. Maksymiliana Kolbe, Jakub Mazurek, który podziękował nauczycielom i rodzicom za nieocenione wsparcie i trud włożony w ich kształcenie.  – Za chwilę każdy z nas będzie wybierał swoją drogę. Wielu z nas być może nigdy już się nie spotka, ale w naszych sercach na zawsze pozostanie fakt, że język polski połączył nas w jedną wielką rodzinę – powiedział tegoroczny absolwent.

Uroczystość zakończyło wręczenie dyplomów oraz ostatnie wspólne zdjęcia przed świątynią. Wielu młodych ludzi z niedowierzaniem i ze wzruszeniem przyjęło zakończenie tak ważnego etapu w ich życiu. Absolwenci polonijnych szkół podkreślali jednak zgodnie, że w nowy etap życia wkraczają z całym bogactwem swej tożsamości i dwukulturowości, która pozwoli na szerszą życiową perspektywę i ułatwi poruszanie się w dorosłym życiu.

Tekst: Anna Rosa, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

Zdjęcia: Dariusz Piłka

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*