Jezuici objęli parafię św. Władysława

Jezuici objęli parafię św. Władysława

Liczna rzesza wiernych, polonijni duszpasterze i biskup pomocniczy archidiecezji Chicago Jego Ekscelencja John Manz uczestniczyli w uroczystym objęciu parafii św. Władysława przez ojców jezuitów. Ojciec Marek Janowski przejął funkcję proboszcza, a ojciec Damian Mazurkiewicz obowiązki wikariusza

Głównym celebransem nabożeństwa „instalacyjnego” był ks. biskup John Manz. Obok o. Marek Janowski i o. Damian Mazurkiewicz, z prawej

Głównym celebransem nabożeństwa „instalacyjnego” był ks. biskup John Manz. Obok o. Marek Janowski i o. Damian Mazurkiewicz, z prawej

Przekazując oficjalnie we władanie ojcom jezuitom parafię św. Władysława bp Manz zwrócił uwagę na trudne czasy, w których funkcjonuje Kościół.

– Żyjemy teraz w czasach, przynajmniej tak jest w tym kraju, w wielu krajach Europy Zachodniej i innych częściach świata, że wiara jest bardzo poważnie poddawana w wątpliwość – powiedział duchowny, podkreślając, że mamy do czynienia z nasilaniem się zjawiska sekularyzacji. Biskup przyznał, że ojcowie mają trudne zadanie, aby sprostać wyzwaniom, przed jakimi w obecnych czasach staje Kościół i kapłani.

Nowego proboszcza witali członkowie różnych grup modlitewnych, służby liturgicznej, dzieci, nauczyciele i młodzież ze szkoły sobotniej im. Tadeusza Kościuszki.

Dziękując za zaufanie i powierzenie obowiązków proboszcza w parafii św. Władysława, ojciec Marek Janowski zadeklarował pełne poświęcenie w realizację powierzonej mu misji.

– To, że jestem tutaj proboszczem, traktuję jako łaskę, zadanie i odpowiedzialność za wasze duchowe dobro. Świadomość bycia obdarowanym rodzi w sercu pragnienie, aby odpowiedzieć na dobro. A odpowiedź może być tylko jedna. To pragnienie, by całkowicie i do końca oddać się służbie Panu Bogu i Jego Kościołowi. W moim przypadku w służbie naszej kochanej parafii św. Władysława – powiedział ojciec Marek.

Zadowolenia z faktu poszerzenia się rodziny ojców jezuitów w Chicago poprzez objęcie parafii na Władysławowie nie krył ojciec przełożony Jerzy Sermak. Przedstawiając dwóch nowych duszpasterzy z Towarzystwa Jezusowego, duchowny powiedział:

– Ci dwaj młodzi księża mieli już „przetarcie” z Ameryką. Ojciec Marek Janowski, który został proboszczem, studiował w Stanach Zjednoczonych. Dobrze zna język angielski i miejscowe realia.

Ojciec Damian Mazurkiewicz jest młodym kapłanem. Przez dwa lata pracował w Stanach Zjednoczonych, ucząc w szkole nowojorskiej. Tutaj będzie jeszcze studiował. Bardzo zależy nam na tym, żeby łączyli wspólnotę polską i amerykańską – powiedział ojciec przełożony Jerzy Sermak.

Dzieło ojców jezuitów w Chicago poszerzyło się o parafię, której do tej pory nie mieli. Do domu na Avers jezuici wprowadzili się w 1934 roku. Tam do dziś znajduje się dom macierzysty. Dziesięć lat temu przy 5835 W. Irving Park powstał Jezuicki Ośrodek Milenijny, a obecnie jezuici zyskali nową siedzibę.

Do tej pory wierni związani z jezuitami nie mogli otrzymać wszystkich sakramentów. Teraz będą mogli przyjąć sakrament chrztu świętego i stanąć na ślubnym kobiercu.

Uroczystość objęcia parafii zakończyło spotkanie z wiernymi w sali pod kościołem. Głównym punktem programu był występ zespołu pieśni i tańca ZNP „Wici”.

***

Ojciec Marek Janowski urodził się w Strzegomiu koło Tarnobrzega. Część życia spędził w Besku na Podkarpaciu, gdzie do tej pory mieszka mama i brat z rodziną. Po zakończeniu ostatniego etapu studiów licencjackich na uniwersytecie w Cambridge, ojciec Marek przez 5 lat pracował w duszpasterstwie akademickim „Xaverianum” w Opolu.

***

Ojciec Damian Mazurkiewicz po święceniach, które przyjął dwa lata temu, pracował w Krakowie. W kurii był odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży. Głosił rekolekcje i prowadził młodzieżową grupę modlitewną.

Tekst i zdjęcia:

AB/NEWSRP

Cincopa WordPress plugin

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*