Jan Loryś laureatem prestiżowego wyróżnienia Chicago Cultural Alliance

Jan Loryś fot.Dariusz Lachowski

Jan Loryś fot.Dariusz Lachowski

 

Jan Loryś, historyk Muzeum Polskiego w Ameryce, były dyrektor zarządzający tej placówki, otrzymał prestiżowe wyróżnienie od Chicago Cultural Alliance, zrzeszenia etnicznych placówek muzealnych i kulturalnych. Gratulujemy wyróżnienia.

Jan Loryś jest jednym z trzech laureatów tegorocznej Mozaic Award przyznawanej za promowanie wielokulturowości oraz integrowanie różnych etnicznych instytucji propagujących dorobek kulturalny swoich społeczności. Pozostałych dwoje uhonorowanych to Dorothie Shah, założycielka i członek rady Muzeum Dziedzictwa Hindusko-Amerykańskiego oraz Erku Yimer, b. dyrektor Stowarzyszenia Etiopskiego w Chicago.

Jak poinformował nas Jan Loryś, dzięki jego staraniom, Muzeum Polskie w Ameryce nawiązało współpracę z innymi etnicznymi muzeami i ośrodkami kultury. Za swą działalność na tym polu został nominowany przez pracowników MPA do wyróżnienia Mozaic Award, a komisja przyznająca prestiżowe wyróżnienie doceniła jego osiągnięcia.

Loryś sprawował stanowisko dyrektora zarządzającego MPA w latach 1996-2014. Obecnie pełni funkcję historyka muzeum i kontynuuje prace nad kolekcją placówki. Współpracuje nie tylko z etnicznymi instytucjami kulturalnymi w Ameryce, ale też w Polsce. Dzięki niemu w MPA stale się powiększa grono współpracowników i wolontariuszy, a także przyjaciół tej instytucji.

Jan M. Loryś urodził się w Anglii. Jako dziecko przybył z rodzicami do Chicago we wczesnych latach 50. Jest absolwentem szkoły podstawowej im. św. Fidelisa, liceum Gordon Tech i polskiej sobotniej szkoły im. gen. Tadeusza Kościuszki. Należał do polskiego harcerstwa. Na Uniwersytecie Illinois w Chicago ukończył nauki polityczne, zdobywając licencjat (BA), a następnie uzyskał tytuł magistra (MA) historii ze specjalizacją w dziedzinie Europy Wschodniej.

Wyróżnienia „mozaiki kulturowej” − charakterystycznej dla wielonarodowego Chicago − zostaną wręczone w środę, 18 maja w National Hellenic Museum przy 333 S. Halsted. Więcej informacji o uroczystości i rezerwacje na witrynie:

www.chicagoculturalalliance.org/support/mosaic/

Alicja Otap

a.otap@zwiazkowy.com

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*