Imponujące stypendia dla członków ZNP. Studenci otrzymali w tym roku 250 tys. dolarów

Imponujące stypendia dla członków ZNP. Studenci otrzymali w tym roku 250 tys. dolarów

Stypendia o wartości 200 tys. dol. zostały przyznane w ubiegłym miesiącu studentom, członkom Związku Narodowego Polskiego. W najbliższych dniach przyznane będą również stypendia dla uczestników studiów magisterskich i podyplomowych o łącznej wartości 50 tys. dolarów.

fot.A. Kuklińska

fot.A. Kuklińska

Specjalnie powołana komisja, pod przewodnictwem Teresy Abick, wiceprezes ds. Edukacji, rozpatrzyła 327 aplikacji biorąc pod uwagę członkostwo w ZNP, wyniki w nauce, zaangażowanie społeczne, etc. Lista osób, którym przyznano stypendia Związku Narodowego Polskiego na rok szkolny 2014/2015 znajduje się na stronie internetowej organizacji: www.pna-znp.org. Można tam również uzyskać informacje na temat Tuition Rewards, programu stypendialnego oferowanego członkom ZNP studiującym w wyższych szkołach prywatnych. Program stypendialny ZNP zapoczątkowano w 1973 roku. Wówczas złożone zostały tylko dwie aplikacje. W 1974 roku już sześciu studentów ubiegało się w Związku Narodowym Polskim o pomoc w dofinansowaniu studiów, a w roku następnym ich liczba wzrosła o 100 procent. Od tego czasu rosła zarówno liczba aplikantów, jak i kwota przyznawanej pomocy finansowej. Przez ostatnie 10 lat Związek Narodowy Polski pomógł finansowo ok. 4 tys. studentów wydając na stypendia ponad 2 mln dolarów. O kwocie przeznaczonej corocznie na pomoc stypendialną studentom decyduje Sejm ZNP obradujący co cztery lata. Na stypendia magisterskie przeznaczona jest część dochodu ze specjalnego inwestycyjnego funduszu edukacyjnego ZNP. Informacje dotyczące programów stypendialnych ZNP oraz programu Tuition Rewards znajdują się na stronie internetowej: www.pna-znp.org (Inf.ZNP)

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*