Arkadiusz Górecki dyrektorem polskiej misji w Orchard Lake

Arkadiusz Górecki dyrektorem polskiej misji w Orchard Lake

Arkadiusz Gorecki
fot. arch. Zespół Szkół w Orchard Lake

Zespół Szkół w Orchard Lake poinformował o wyborze dr. Arkadiusza Góreckiego na dyrektora polskiej misji, której celem jest utrzymanie oraz promocja polskiej i polsko-amerykańskiej kultury, tradycji i historii dla obecnych i przyszłych pokoleń. Polska misja organizuje programy, kursy i wydarzenia, które propagują polską i polsko-amerykańską kulturę oraz zapewnia repozytorium dla artefaktów, materiałów archiwalnych, dzieł sztuki i publikacji.

Arkadiusz Górecki urodził się w Olsztynie, w Polsce, obecnie mieszka w Chicago i jest obywatelem USA. Jest światowej sławy muzykiem. Uzyskał dyplom doktora w dziedzinie muzyki na Uniwersytecie Roosevelta w Chicago, ze specjalizacją w studiach orkiestrowych oraz zarządzaniu instytucjami kultury. Ukończył również z najwyższym wyróżnieniem Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Île-de-France, w Paryżu, we Francji, na wydziale instrumentalnym w klasie puzonu. Uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Górecki włada biegle językiem angielskim i polskim, a także mówi po francusku.

Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów muzycznych. Jako puzonista występował z takimi orkiestrami jak: Chicago Symphony Orchestra, Northwest Indiana Symphony Orchestra, Simfonia da Camera, Glenview Symphony Orchestra, Lincolnwood Chamber Orchestra – wymieniając tylko kilka.

Jest również aktywnym promotorem kultury, wartości i tradycji polskiej, polsko–amerykańskiej i amerykańskiej. Jego głównym celem jest kontynuowanie rozwoju polsko-amerykańskiego i amerykańskiego krajobrazu kulturowego. Jako osoba z doświadczeniem zarówno w dziedzinie artystycznej, jak i administracyjnej, promuje i realizuje założenia i cele organizacyjne. Docenia ważną rolę sztuki i kultury w życiu społecznym. Od 2013 r. jest członkiem czwartego stopnia Rycerzy Kolumba, katolickiego stowarzyszenia.

Arkadiusz Górecki jest dyrektorem World Music Production, Co. w Chicago. Jako animator kultury, zorganizował wiele koncertów, tras koncertowych i wydarzeń artystycznych w Polsce, USA i za granicą z udziałem czołowych artystów takich jak, np. Stanisław Soyka, Golec uOrkiestra, Aga Zaryan. Sprawował również funkcję dyrektora Katolickiej Fundacji Kultury w Chicago. Jako członek Komisji Konsulatu Generalnego w Chicago wspiera i organizuje kluczowe wydarzenia promujące polską kulturę, historię i dziedzictwo.

Ks. kanonik Mirosław Król, kanclerz zespołu szkół w Orchard Lake wyraził zadowolenie z wyboru Góreckiego na stanowisko dyrektora polskiej misji w Orchard Lake. Ks. Król pragnie znacząco poszerzyć działalność kulturalną zespołu szkół w Orchard Lake wśród społeczności polskiej i polsko-amerykańskiej w kraju i za granicą. Dlatego wyraził radość i nadzieję, iż pod kierownictwem dr. Arkadiusza Góreckiego, cel ten będzie możliwy do zrealizowania.

(kom. pras. Zespół Szkół w Orchard Lake)

 

fot.Orchard Lake Schools/Facebook

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*