Głosujesz za granicą – zarejestruj się

Głosujesz za granicą – zarejestruj się
fot.Dariusz Lachowski

fot.Dariusz Lachowski

Polak, który chce oddać głos na prezydenta za granicą, musi zgłosić się do odpowiedniego konsula do 7 maja – umożliwia to m.in. aplikacja: ewybory.msz.gov.pl. Chyba że głos chcemy oddać za pośrednictwem poczty – na to jest czas do 27 kwietnia. Wyjeżdżający z Polski na krótko mają dodatkową opcję: jeszcze w kraju mogą dostać zaświadczenie, dzięki któremu zagłosują w dowolnym miejscu na świecie.

Największy wybór mają Polacy, którzy podczas wyborów, będą w Wielkiej Brytanii – obwodów głosowania jest tam aż 35. Nieco mniej w USA – 22, a w Niemczech – 13.
Głosować można także m.in. w Hiszpanii, Belgii, Francji, Irlandii, Kanadzie, Norwegii, na Ukrainie. A także w bardziej egzotycznych miejscach, jak: Arabia Saudyjska, Australia, Azerbejdżan, Chiny, Irak, Iran, Katar, Korea Północna czy Wietnam. W sumie oddać głos będzie można w 229 obwodach głosowania utworzonych przez MSZ w 87 krajach; nie wszędzie jednak można głosować korespondencyjnie.
Polacy, którzy mieszkają za granicą, ale także przebywający tam czasowo, chęć udziału w wyborach mogą zgłosić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej – właśnie przy pomocy aplikacji na stronie internetowej MSZ: ewybory.msz.gov.pl
W zgłoszeniu muszą podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku osób, które za granicą przebywają czasowo), numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (w krajach UE oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy) oraz miejsce i datę jego wydania.
Korzystając z aplikacji na stronie MSZ wybierzemy m.in. kraj oraz komisję, w której będziemy chcieli oddać głos. Po rejestracji powinniśmy otrzymać potwierdzenie w formacie PDF, które będzie przesłane także na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
Zgłoszenie głosowania za granicą będzie obowiązywało także w przypadku ewentualnej II tury wyborów – 24 maja (pierwsza odbędzie się 10 maja). Dlatego zagłosować w innym obwodzie (np. po powrocie do kraju) będzie można wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. Ten, kto za granicą będzie chciał zagłosować tylko w ewentualnej drugiej turze wyborów, będzie mógł zgłosić się do odpowiedniego konsula do 21 maja.
Chęć głosowania za pośrednictwem poczty trzeba zgłosić odpowiedniemu konsulowi najpóźniej 27 kwietnia. W zgłoszeniu ustnym, pisemnym, przesłanym faksem lub w formie elektronicznej trzeba podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oznaczenie wyborów, adres zamieszkania za granicą, a także adres zamieszkania w kraju (tam, gdzie jest się ujętym w spisie wyborców), numer paszportu, miejsce i datę jego wydania (lub dowodu osobistego w państwach, w których wystarcza on do przekroczenia granicy), adres, na który ma zostać wysłany pakiet lub deklarację jego osobistego odbioru u konsula.

W przypadku głosowania za granicą pakiet wyborczy zostanie przez konsula wysłany pocztą najpóźniej do 30 kwietnia. Termin doręczenia pakietu zależy od miejscowego operatora pocztowego.

Jeśli chcielibyśmy zagłosować korespondencyjnie jedynie podczas ewentualnej drugiej tury, trzeba zgłosić taki zamiar konsulowi najpóźniej 14 maja.
Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; ewentualna druga tura głosowania – 24 maja. Wystartuje w nich 11 kandydatów zarejestrowanych przez PKW: ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski (z poparciem PO), Andrzej Duda (PiS), Magdalena Ogórek (z poparciem SLD), Adam Jarubas (PSL), lider Twojego Ruchu Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke (ugrupowanie KORWiN), muzyk Paweł Kukiz, Jacek Wilk (Kongres Nowej Prawicy), Marian Kowalski (Ruch Narodowy), Paweł Tanajno (Demokracja Bezpośrednia) oraz reżyser Grzegorz Braun.
Katarzyna Nocuń (PAP)

Zdjęcia: Dariusz Lachowski

 

 

Przypominamy, że wybory prezydenta RP odbędą się na terytorium Stanów Zjednoczonych w sobotę 9 maja.
Polacy przebywających czasowo lub na stałe w Stanach Zjednoczonych mogą głosować w okręgu wyborczym w Chicago obejmującym 13 stanów: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Luizjanę, Michigan, Minnesotę, Missouri, Nebraskę, Dakotę Północną, Dakotę Południową. Na terenie tego okręgu konsularnego działać będzie sześć komisji wyborczych. Wszystkie w Chicago.
Oto ich adresy:
Komisja nr 166  – Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
Komisja nr 167  – Dom Podhalan ZPPA: 4808 S. Archer Avenue, Chicago, IL 60632
Komisja nr 168  – Związek Narodowy Polski: 6100 N. Cicero Avenue, Chicago IL 60646
Komisja nr 169  – Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki: 5341 N. Harlem Avenue, Chicago IL 60656
Komisja nr 170 – Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce: 6544 W. Higgins Avenue, Chicago IL 60656.
Komisja nr 171 – Bazylika św. Jacka: 3636 W. Wolfram St., Chicago IL 60618
(inf.wł.)

Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*