Ewa Koch ponownie pokieruje Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce

Ewa Koch ponownie pokieruje Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Północnej, organizacja skupiająca około 400 polonijnych pedagogów, w tajnym głosowaniu, wybrała nowy zarząd. Niespodzianek nie było – czwartą już kadencję funkcję prezesa Zrzeszenia będzie sprawować Ewa Koch, której kandydaturę poparło 71 osób.

Prezes Ewa Koch do największych sukcesów ostatnich lat zaliczyła zakup i remont budynku Zrzeszenia przy 6544 W. Higgins w Chicago, który stał się miejscem spotkań, warsztatów i szkoleń. Jak podkreślała nowo wybrana prezes, do najważniejszych osiągnięć zrzeszenia trzeba także zaliczyć nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, co zaowocowało zorganizowaniem dwóch edycji studiów podyplomowych dla nauczycieli polonijnych. W ramach promocji języka polskiego Zrzeszenie patronowało targom szkół polskich. Przedstawiciele organizacji brali udział w licznych imprezach rocznicowych.

Natomiast priorytetem, który będzie przyświecał działalności organizacji przez kolejne lata w dalszym ciągu będzie dokształcanie nauczycieli. W ostatnich latach brak jest dopływu nowej, wykształconej kadry pedagogicznej i stąd wielkie znaczenie ma szkolenie osób, które pracują w polonijnym szkolnictwie. Chodzi o to, żeby zajęcia szkolne uatrakcyjniać, aby uczniom łatwiej i przyjemniej było uczyć się o Polsce, jej historii, geografii i języku. Zrzeszenie w dalszym ciągu będzie wspierało organizowanie przez szkoły konkursów, warsztatów uczniowskich. Czynione są starania w wydziale oświaty publicznej, aby w wybranych szkołach polonijna młodzież mogła otrzymywać kredyty za znajomość języka polskiego.

Historia Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce sięga 1952 roku. 63 lata temu nauczyciele polscy, którzy przybyli do Wietrznego Miasta z Niemiec założyli Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich w Chicago, które 10 lat później połączyło się z założoną w 1961 roku przez pedagogów emigrujących do Chicago z Anglii organizacją o nazwie Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce. Od 14 października 1962 roku obydwa połączone nurty polonijnych pedagogów przez dziesięciolecia dokładały wszelkich starań, aby uczyć młode pokolenia Amerykanów polskiego pochodzenia języka ojczystego, historii i geografii Polski.

Zebranie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce odbyło się 22 lutego w siedzibie Związku Narodowego Polskiego; wzięło w nim udział 85 uczestników.

Obok prezesa organizacji wybrano także pozostałe władze: zastępczynią Ewy Koch została dotychczasowa druga wiceprezes Helena Sołtys. Drugim wiceprezesem natomiast wybrano dotychczasową rzeczniczkę ZNP Annę Rosę. Funkcję sekretarzy pełnić będą: Anna Siek i Bernadetta Manturo. Sekretarzem korespondencyjnym została ponownie Marta Żółtowska. W skład ścisłego zarządu weszły ponadto: Urszula Gawlik, Alicja Nawara, Jolanta Tatara, Monika Janik i Anna Dunajewska. Nad prawidłowością pracy organizacji czuwać będzie Komisja Rewizyjna w składzie: Jolanta Zabłocka-Kopiec, Daniel Lach, Bożena Buniowska, Betty Uzarowicz i Helena Zając.

W aglomeracji chicagowskiej w ponad 40 szkołach oferujących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim naukę pobiera około 16 tysięcy dzieci i młodzieży. W szkołach pracuje ponad 800 nauczycieli. Od momentu wprowadzenia nauczania na poziomie szkoły średniej liczba maturzystów, którzy przystąpią do egzaminu dojrzałości przekroczy w tym roku 10 tysięcy młodzieży.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP

  • DSC_6555
  • DSC_6560
  • DSC_6565
  • DSC_6610
  • DSC_6633
  • DSC_6643
  • DSC_6665
  • DSC_6671
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*