Efektowny i efektywny jubileusz 20-lecia Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej

Efektowny i efektywny jubileusz 20-lecia Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej

Gdy zaczynaliśmy 20 lat temu, to była grupa 35 lokalnych polonijnych biznesów w Wietrznym Mieście. Dzisiaj to nie jest tylko organizacja lokalna, ale międzynarodowa, która łączy biznesy amerykańskie z polskimi i na odwrót. Z roku na rok jesteśmy coraz silniejsi. Obecnie zrzeszamy blisko 300 biznesów – mówi prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej (PACC) Anna Morzy. Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem obchodów okrągłej rocznicy istnienia izby.

Czwartkowy wieczór, 16 października, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień był znakomitą okazją do wspomnienia rozwoju PACC na przestrzeni lat. Jan Kryński, Stanley Skoczeń, Henry Kazmierczak i Lucas Fuksa zostali wyróżnieni za wkład, jaki włożyli w rozwój izby od czasów jej powstania. Nie zabrakło również wyrazów uznania dla obecnego dyrektora wykonawczego – Bogdana Pukszty – osoby, która kieruje codziennymi operacjami PACC. Po raz pierwszy przyznano również nagrody w dwu kategoriach: Corporate Valor Award – wręczona przedstawicielowi Polskich Linii Lotniczych LOT Teresie Smatlak oraz Entrepreneurial Spirit Award, którą otrzymał Tom Startek, właściciel Star-Tech Glass, Inc.

Wśród gości honorowych znaleźli się podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, Zofia Schnitzer, Główny Specjalista w Departamencie Promocji i Współpracy Dwustronnej MG, minister Paweł Pietrasieński, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie, konsul Sabina Klimek, radca WPHI i wicekonsul Aneta Kuczewska z Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku oraz Dariusz Wojtaszek, dyrektor Biura Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Podczas przyjęcia goszczono ponadto przedstawicieli Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan – dr. Jacka Adamskiego oraz Fundacji Polonia – Stanleya Korzeniowskiego. Były też przebywające w Chicago delegacje z woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Częścią obchodów 20-lecia PACC było również wcześniejsze spotkanie networkingowe zorganizowane dla przedstawicieli innych, działających w Chicago, izb gospodarczych, które odbyło się 15 października w Drake Hotel i było znakomitą okazją do potwierdzenia pozycji polonijnej izby w międzynarodowym środowisku biznesowym w Wietrznym Mieście.

Polsko-amerykańskie warsztaty biznesowe 2014

W piątek 17 października odbyły się polsko-amerykańskie warsztaty biznesowe, w których uczestniczyli przedstawiciele z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nie można było wybrać dla nich lepszego terminu. W naturalny sposób wpisały się one w rocznicowe obchody PACC.
Celem warsztatów było zacieśnienie współpracy między organizacjami o charakterze biznesowym i więzi handlowych miedzy obu krajami.

Warsztaty składały się z dwóch sesji. Podczas pierwszej z nich swoje osiągnięcia i plany na przyszłość zaprezentowali przedstawiciele polsko-amerykańskich izb z Chicago, Nevady, Seattle i Warszawy, a także Amerykańsko-Polskiej Rady Handlowej z Palo Alto, Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie, Konfederacji Lewiatan oraz Polish Business Club z Nowego Jorku.

Druga cześć spotkania przebiegała pod hasłem prezentacji polskich regionów oraz ich wkładu w budowanie mostów gospodarczych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Delegacje z województwa kujawsko-pomorskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego omówiły przede wszystkim szczegóły związane z sektorem technologicznym i żywnościowym.

Warsztaty prowadziła Anna Morzy, prezes PACC, a w klimat dwustronnej współpracy wprowadziła uczestników Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w Ministerstwa Gospodarki.

Uczestnicy trzeciej konferencji godpodarczej zgodnie podkreślali jej duży wkład w rozwój relacji ekonomicznych pomiędzy Polską i stanem Illinois.

Pozostaje mieć nadzieję,  że efektowny jubileusz przełoży się na dalsze, wymierne efekty współpacy między USA i Polską.

Tekst i zdjęcia: PACC, Andrzej Baraniak

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • DSC_1574
  • DSC_1579
  • DSC_1587
  • DSC_1605
Categories: Polonia

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*